canvis d’estat

Pintem amb glaçons i observem el seu canvi d’estat!

Objectius

 1. Conèixer els canvis d’estat de l’aigua (de sòlid a líquid).
 2. Pintar i dibuixar amb glaçons mentre es produeix un dels canvis d’estat.
 3. Descobrir en quines situacions es produeix el canvi d’estat més ràpid i perquè.

Nivell a qui s’adreça
L’activitat està pensada per realitzar-la amb alumnes de cicle inicial.
Material

 • Glaçons normals.
 • Glaçons de colors (fets amb colorant alimentari).
 • Draps.
 • Paper d’alumini.
 • Paper de diari ( per protegir la taula on treballarem).
 • Sal .
 • Gots o recipients transparents.
 • Cartolines (una per a cada nen).

Precaucions
No hi ha materials perillosos, ni processos complexos.
Com ho fem?

Agafarem els glaçons que prèviament hauran estat fets amb colorant alimentari de diversos colors i sobre una superfície suficientment gruixuda (cartolines) pintarem amb aquests glaçons. Després buscarem el perquè d’aquest fet a partir de les respostes dels nens.
Paral•lelament tindrem diversos glaçons (sense colorant alimentari) i diversos materials amb els quals intentarem fondre aquests glaçons: una peça de roba, paper d’alumini, un got d’aigua amb sal dissolta i un altre got amb aigua sense sal. Tirarem un glaçó a cada recipient amb aigua (amb sal i sense) i embolicarem altres glaçons amb draps i paper d’alumini, separadament. Observarem en quines situacions es desfan més de pressa els glaçons i en quines triguen més.

Què observem?
Amb la primera part del taller observarem que l’aigua que es desprèn del glaçó amb colorant és tenyida i que, per tant, podrem dibuixar sobre un paper o cartolina. Amb la segona part del taller observarem, també, com el gel canvia d’estat i en quines situacions ho fa més ràpid. Seguidament analitzarem el per què de tots els canvis que s’observen al llarg del taller.
Els conceptes científics

 • Treballarem els diferents estats de l’aigua, però ens centrarem sobretot en l’estat sòlid i el líquid .
 • Treballarem també els canvis d’estat de la matèria (centrant-nos en l’aigua):

– Com un cos sòlid (glaçó) passa a ser líquid.
– Quins factors intervenen en la fusió del glaçó.
– Quins materials acceleren el procés de fusió i quins fan que sigui més lent.

Per tal de treballar l’estat de solid a líquid, observarem el glaçó en quatre situacions diferents. Necessitarem l’ajuda d’altres materials per determinar amb quin d’aquests el gel es fon més ràpid: un got amb aigua i sal, un got d’aigua sense sal, draps i paper d’alumini. Amb el got d’aigua amb sal, el gel es fondrà més ràpidament, perquè la sal, al dissoldre’s amb les molècules d’aigua, accelera el procés.
En canvi, quan emboliquem el glaçó amb el drap de cuina i el paper d’alumini, costarà més que es fongui, a no ser que la temperatura ambient sigui molt elevada.
Per saber-ne més…
Experiències de diferents escoles: pintem amb glaçons.

Centre educatiu / entitat
Universitat de Girona, Facultat d’Educació i Psicologia
Responsable
Raquel Heras
Alumnat
Carla Domènech, Melissa Terron, Helena Bosch, Àlvar Escudero, Maria Serrat i Júlia Costa

Fem ploure!

Objectius

 1. Explicar de manera dinàmica el procés del cicle de l’aigua.
 2. Conèixer un dels canvis d’estat de l’aigua.
 3. Observar la filtració del l’aigua en diferents sòls.

Nivell a qui s’adreça
Cicle Inicial / Cicle mitjà
Material

 • Regles metàl•lics
 • Recipients
 • Fogonets
 • Embuts
 • Sorra
 • Argila o fang
 • Sorra de bosc

Precaucions
Cal anar amb compte a l’hora de fer servir el fogonet perquè els infants es poden cremar.
Com ho fem?
Primer cal escalfar l’aigua, que hem posat en un recipient, en un fogonet per produir vapor d’aigua. Quan l’aigua estigui suficientment calenta, que bulli i desprengui vapor d’aigua, posarem a sobre del recipient dos regles metàl•lics que han estat prèviament a la nevera. Quan el vapor d’aigua arribi als regles freds, observarem què passa. Amb aquest procediment haurem aconseguit reproduir d’una manera senzilla el mecanisme de la pluja.
A l’altra activitat, els alumnes hauran de tenir tres recipients amb una marca cadascun. Seguidament, han de col•locar un embut a cada recipient i dins d’aquests, han de posar sorra, argila i sorra de bosc, respectivament. També han d’emplenar tres recipients amb la mateixa quantitat d’aigua. Finalment, han d’abocar l’aigua dins cada embut i observar què passa.
Què observem?

 • Observem com l’aigua bull i comença a sortir un vapor d’aigua (que és un gas invisible). Un cop hem posat els regles sobre el vapor d’aigua, podem veure que a mida que el vapor d’aigua es refreda, es condensa (es transforma en líquid) sobre la superfície del regle i cau en forma de gotes.
 • A la següent activitat, podrem observar quin dels sòls filtra l’aigua més ràpidament i quina d’elles és la que queda més neta.

Els conceptes científics

 • FASE I: L’aigua de les precipitacions prové de les diferents superfícies de la Terra: oceans, mars, llacs i rius. El Sol l’escalfa i l’evapora formant vapor d’aigua. Aquest passa a l’atmosfera amb més o menys rapidesa, depenent dels factors com la temperatura i el vent. (Pas de líquid a gas).
 • FASE II: Quan arriba a una determinada altura de l’atmosfera el vapor d’aigua es refreda. Aquest vapor es condensa i es transforma en petites gotes d’aigua que suren en l’aire i formen els núvols. Pas de gas a líquid.
 • FASE III:Quan els núvols arriben a zones més fredes, les gotes d’aigua s’agrupen. Llavors cauen en forma de pluja (Pas de gas a líquid). Si a la zona de l’atmosfera és molt freda, el vapor d’aigua es transforma en calamarsa o bé en forma de neu. Pas de gas a sòlid.
 • FASE IV: L’aigua de la pluja o el desglaç de la neu es recull als rius i la porten fins al mar on hi ha la desembocadura. El cicle de l’aigua és constant.

Per saber-ne més…

Centre educatiu / entitat
Facultat d’Educació i Psicologia. Universitat de Girona
Responsable
Climent Frigola
Alumnat
Lorena Montes, Glòria Morcillo, Vanesa Moreno, Maria Pujol, Tania Varón i Gemma Vergés

Formem un núvol dins d’una ampolla

Objectiusnuvol-framed2

 1. Observar com un augment de pressió fa augmentar la temperatura
 2. Entendre que només amb la temperatura no n’hi ha prou, necessitem nuclis de condensació

Nivell a qui s’adreça

Més indicat per a cursos superiors

Material

 • ampolla
 • aigua o alcohol
 • un pot de laca

Precaucions

No hi ha ni materials perillosos ni materials complexos

Com ho fem?

Posem una mica d’aigua o alcohol a l’ampolla. La tapem i fem pressió sobre l’ampolla. No observem res especial. Seguidament destapem l’ampolla i hi afegim laca (un parell o tres d’espraiades). Tapem l’ampolla i tornem a fer pressió sobre l’ampolla. Aquesta experiència es pot fer demostrativa o també els estudiants ho poden fer ells mateixos.

Què observem?

En aquest cas veiem que hi ha canvis, que es genera un núvol que evoluciona. Tot l’espai que abans estava ocupat per aire queda ara blanquinós. Hem generat un núvol gràcies a la presència dels nuclis de condensació de la laca i l’evaporació del fluid.

Els conceptes científics

Fem l’analogia amb l’atmosfera i parlem dels aerosols i el paper que tenen en la formació dels núvols.

Per saber-ne més…

Centre educatiu / entitat

Departament de Física. Universitat de Girona

Responsable

Teresa Serra

Go to Top