Objectius

  1. Relacionar les olors amb com es produeixen i es poden obtenir
  2. Com obtenim les “Olors”
  3. Relacionar les olors amb la química

Nivell a qui s’adreça
Primària, cicles inicial, mitjà i superior
Material
Essència de diferents olors, models moleculars
Com ho fem?

  • Mostra de diferents essències (es poden trobar en botigues especialitzades)
  • Mostra de diferents productes que tenen l’essència en qüestió
  • Molècules que són responsables de les olors. Important poder tenir molècules quirals, com per exemple el L i D-llimoné, les quals tot i tenir el mateixos àtoms, la seva disposició 3D fa que la olor sigui totalment diferent (llimona i taronja).
  • Relaciona les olors amb els productes. Depenent del nivell se’ls pot introduir el concepte de molècula reponsable d’una forma apropiada.

Què observem?
Com molècules molt semblants produeixen olors molt diferents.
Els conceptes científics
Relació entre les olors, la ciència i concretament la química, al final per poder dir que tot és química.
Les olors són produides per una sèrie de molècules de les quals en tenim els receptor corresponents. Molècules molt semblants produeixen olors diferents, ja que el receptor només pot interaccionar amb una i no pas amb l’altra.
Centre educatiu / entitat
Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital – UdG
Responsable
Sílvia Simon Rabasseda