Objectius

  1. Introduir el concepte de àcid i base i els indicadorsouverd-framed
  2. Analitzar l’efecte de la pressió

Nivell a qui s’adreça

Inicial, mitjà i superior

Material

  • Ous crusos i bullits
  • Extracte de Col lombarda
  • Recipient per deixatar els ous, paella i fogonet
  • Erlenmeyer de 300 ml (amb la boca de la mida de un ou bullit)

Precaucions

Tot i que cap substància és tòxica, s’ha de vigilar el fet de tenir foc en l’experiment.

Com ho fem?

  • Ou ferrat verd: Es tracta d’afegir unos gotes de col lombarda en l’ou cru i veurem com ens queda un ou ferrat verd o una truita verda.
  • En un erlenmeyer es col•loca un ou bullit en l’obertura. En principi aquest no entra. Escalfant fem baixar la pressió interior i per tant l’ou acaba entrant sense haver de trencar el recipient.

Què observem?

  • Ou ferrat verd: El que veiem és que l”indicador, la col lombarda, canvia de  color en contate amb l’ou. Aquesta es torna verda degut a que la calra de l’ou és bàsica.
  • L’ou a dins de l’erlenmeyer: Podem observar com canviant la temperatura canviem la pressió. Aquest canvi causa un succió de l’out (la pressió de dins és més petita que la de fora).

Els conceptes científics

Moltes substàncies tenen la particularitat de canviar de color degut a un canvi en l’entorn, ja sigui en l’acidesa del medi o fins i tot en la temperatura o humitat relativa. La col lombarda té la particularitat de passar de blava a verda que es posa en contacte amb un medi bàsic. També podem veure l’efecte de la pressió, com la podem controlar mitjançant la temperatura. El fet de que hi hagi una diferencia de pressió entre dos entorns (a dins del recipient i a fora) ens pot ajudar en algun procés mecànic com és el cas de fer entrar i sortir un ou de un recipient.

Per saber-ne més…

Centre educatiu / entitat

Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital – UdG

Responsable

Sílvia Simon Rabasseda