Objectius

 1. Observar i experimentar el procés de la descomposició dels colors
 2. Observar la relació que existeix entre la llum, els colors i la seva absorció
 3. Identificar les diferències entre els colors primaris de la llum i els colors primaris dels pigments

Nivell a qui s’adreça
Cicle Superior d’Educació Primària
Material

 • Llum (lots)
 • Lupes
 • Globus de colors
 • Caixa
 • Paper de cel•lofana
 • Cubetes de plàstic
 • Mirall pla
 • Cartolina blanca
 • Pintura
 • Manta
 • Ventiladors

Com ho fem?
Per iniciar la sessió farem una petita introducció teòrica. S’explicarà breument als alumnes:
Què és la llum
La llum és una forma d’energia que emeten els cossos lluminosos i que percebem per mitjà del sentit de la vista. Gràcies a la llum podem veure els objectes que ens envolten i distingir-ne la forma, la grandària i el color. La llum produeix canvis en els cossos que il•lumina.
La llum es produeix en les fonts de llum i n’hi ha de dos tipus: Naturals (sol) i artificials (bombetes, lots…). La major part de les fonts artificials de llum funcionen amb electricitat.
La majoria d’objectes no són fonts de llum, però els podem veure gràcies a la llum que els arriba des de les fonts lluminoses.
La llum es propaga en línia recta des de les fonts de llum fins als objectes. Quan arriba als objectes, la llum rebota i arriba fins als nostres ulls.
Com es formen els colors a partir de la llum
La llum està formada per diversos colors. Quan passa per un prisma, la llum es divideix i d’aquesta manera se n’obtenen tots els colors que la formen.
Aquest fenòmen és el mateix que passa quan observem l’arc de Sant Martí: les gotes d’aigua actuen com petits prismes que descomponen la llum solar. El resultat és l’arc de Sant Martí, amb tots els seus colors: vermell, taronja, groc, verd, blau, anyil i violeta.
La llum que conté tots aquests colors s’anomena llum blanca.
La mescla de colors (colors primaris)
Barrejant llums de colors sobre un paper blanc, s’obtenen colors nous. A partir de tres colors com el vermell, el blau i el verd podem arribar a obtenir tots els altres. Per això, se’ls anomena els tres colors primaris.
La suma de dos colors primaris ens dóna un altre color. Així, el color vermell i el verd donen el groc. El color vermell i el blau donen el magenta. El color blau i el verd, donen el cian.
Combinant els colors podem aconseguir fins i tot llum blanca. Això no és estrany, perquè ja sabem que la llum blanca està formada per tots els colors.
Com els colors absorbeixen la llum
Si la llum del sol és blanca, per què els objectes que il•lumina tenen colors diferents?
Quan la llum blanca xoca amb un objecte, aquest absorbeix alguns dels colors de la llum i en reflecteix d’altres. Per tant, un objecte el veiem del color de la llum que reflecteix.
Dividirem els alumnes en grups de quatre o cinc membres aproximadament amb l’objectiu que tots puguin manipular i participar en els experiments que proposem:

 1. El primer experiment consisteix en fer rodar amb l’ajuda d’un ventilador el Disc de Newton per tal d’observar com els colors es barregen i formen el blanc.
 2. Amb el segon experiment podrem observar la descomposicó dels colors mitjançant una safata amb aigua, un mirall i una cartolina blanca. Per fer-ho, una de nosaltres s’encarregarà d’aguantar un mirall mig submergit dins l’aigua i una altra aguantarà la cartolina. Els nens es situaran de manera que podran observar els colors reflectits en la cartolina blanca.
 3. Amb el tercer experiment observarem l’efecte que té la llum sobre globus de diferents colors. Amb l’ajuda d’una lupa concentrarem els raigs de llum sobre un globus blanc, un de negre, un de groc, un de vermell, un de lila i un de blau i veurem com cadascun d’ells reacciona (el temps que triguen en explotar).
 4. Amb el quart i darrer experiment observarem que els colors primaris de la llum són diferents dels colors pigment. Els colors primaris de la llum són: el blau, el vermell i el verd; en canvi els dels pigments són el blau, el verd i el vermell. Per observar aquest fenòmen ajuntarem els tres colors de llums primaris en un mateix punt i veurem que apareix llum blanca.

Què observem?

 • Tot donant voltes a l’anomenat ‘Disc de Newton’, podrem observar com els colors es barregen formant un to blanquinós.
 • Observarem també el procés invers de l’experiment de Newton, el qual consisteix en fer passar llum blanca a través d’un mirall que permetrà observar la descomposició dels diferents colors que formen aquesta llum.
 • Observarem com els globus de color (els quals absorbeixen la llum més ràpidament) exploten abans; mentre que els globus blancs (que en lloc d’absorbir-la, la reflecteixen) no explotaran.
 • Amb el taller de la caixa, podrem comprovar que existeixen dos sistemes de colors primaris diferents: els colors primaris de la llum i els colors primaris de dels pigments.

Els conceptes científics
A través dels experiments que els nens realitzaran hauran adquirit coneixements sobre:

 • Absorció i reflexió de la llum
 • Teoria del color: conèixer les regles bàsiques del color combinant colors de llum o pigment. (La llum blanca s’aconsegueix combinanant el vermell, el verd i el blau, mentre que barrejant pigments de cian, magenta i groc s’obté el color negre).
 • Teoria tricromàtica: els receptors que tenim als ulls només són sensibles a una quantitat limitada de colors (vermell, blau i verd), de manera que la resta són una combinació d’aquests.

Per saber-ne més…

 • Casajuana, R., Cruells, E., Escalas, T., (1994), Medi Natural 5, Educació Primària, Cicle Superior, Vicens Vives: Barcelona (pàg. 126-127)
 • Association cannadiene-française pour l’avancement des sciences, (1985), La pandilla científica, Alhambra Mexicana: México DF (pàg. 118-119)
 • Nessmann, P., (2005), El color, Combel Editorial: Barcelona (pàg. 8-11)
 • Lauber, P., (1994), What do you see &how do you see it?: exploring light, color, and vision: New York (pàg. 35-39)
 • Krumback, M., (1998), Juegos y experimentos con el color, la luz y la sombra. Como estimular en los niños la curiosidad sobre los fenómenos ópticos, Oniro: Barcelona

Descriptors
Llum, colors, reflexió, absorció, composició i descomposició.
Centre educatiu / entitat
Facultat d’Educació i Psicologia
Universitat de Girona
Responsable
Jaume Ametller Leal
Alumnat
Sara Pérez Santiago, Georgina Perpiñà Martí, Mariona Porxas Ventura, Sandra Pujals Ripoll, Stien Raus Geerinck, Júlia Roura Prats i Meritxell Vidal Rodeja