Objectius

 1. Reconèixer el tipus de dents que existeixen.
 2. Observar formes, semblances i diferències entre diferents denticions de mamífers.
 3. Relacionar la dentició de diferents mamífers amb el seu tipus d’alimentació.

Nivell a qui s’adreça
Cicle Inicial / Mitjà
Material

 • Dentició de gat i de conill o imatges de les denticions
 • Tisores
 • Forquilla
 • Morter
 • Mà de morter
 • Plastilina
 • Fil
 • Blat
 • Sorra
 • Gra

Com ho fem?
Primerament, s’explicarà els alumnes els diferents tipus de dents dels diferents animals que són les següents:

 • Incisives.
 • Canines o ullals.
 • Pre-molars i molars.

Tot seguit, s’experimentarà amb diferents eines de cuina (morter i mà de morter, forquilla i tisores). També es donarà blat i plastilina. Aquesta última simularà un tros de carn.
A partir de les eines de cuina hauran de descobrir quina és la més eficaç per tallar i/o agafar la plastilina i el blat.
A partir de l’experiència anterior, se’ls passarà unes fotografies o cranis. A través de l’observació de la dentició s’haurà d’identificar si es tracta d’un animal herbívor o carnívor.
A continuació, es preguntarà què pensen que mengen els gats i els conills, i quines dents creuen que fan cada funció (triturar, esquinçar, tallar i moldre). Tot seguit, s’ensenyarà les dentadures del conill i del gat.
Per últim, es pot preguntar com s’ho fan les gallines. Per fer-ho, s’utilitzarà una mà de morter amb sorra i gra per simular-ho.
Què observem?
Observem que els animals tenen diferents denticions segons el seu tipus d’alimentació.
Els conceptes científics
Tipus de dents:

 • Incisives: Serveixen per tallar l’aliment.
 • Canines o ullals: L’ ús principal d’aquestes dents és agafar aliments amb certesa per esquinçar-los.
 • Pre-molars i molars: Són les dents que serveixen per mastegar i triturar.

Animals:

 • Hervíbor: És un animal que principalment s’alimenta de plantes i vegetals.
 • Carnívor: És un animal, majoritàriament mamífers, que s’alimenta principalment de carn.

Per saber-ne més…

Centre educatiu / entitat
Universitat de Girona
Responsable
Climent Frigola
Alumnat
Facultat d’Educació i Psicologia: Maria Albanell, Anna Cornellà i Glòria Pujol
Facultat de Ciències: Sandra Alonso,Mirella Calvo i Laura Marcet