Objectius

 1. Classificar i identificar materials quotidians en conductors o no de l’electricitat
 2. Experimentar amb els elements conductors.
 3. Descobrir el funcionament d’un circuit elèctric.

Nivell a qui s’adreça
Cicle Superior
Material
Material per construir el circuit:

 • 5 Taulells de fusta
 • 5 Piles de petaca
 • 5 Bombetes
 • Portalàmpades
 • 5m de cable elèctric
 • Pissarra i retoladors/ cartolines /full…
 • Cul d’ampolla

Material quotidià per experimentar:

 • Llapis
 • Patata
 • Aigua (cul d’ampolla)
 • Monedes de coure
 • Goma
 • Regle de ferro
 • Bolígraf
 • Cullera
 • Oli
 • Nens

Precaucions
No utilitzem materials perillosos ni processos complexos.
Com ho fem?
Les fases del nostre taller seran una hipòtesi inicial, seguit de l’experimentació i finalment la conclusió.
Primer dividirem els nens en 5 grups.
Inicialment, a la fase d’hipòtesi, preguntarem el coneixement previ dels alumnes, com per exemple:

 • Quins materials són conductors? Quines característiques comunes tenen? Perquè són conductors?
 • Com és un circuit elèctric? Quins materials necessitem per constuir-ne un?
 • Per què s’encen la bombeta?
 • Dels materials següents, digueu si són conductors o no: cullera, moneda de coure, moneda de plata, un euro, el dit d’una persona, aigua, aigua salada, la mina d’un llapis (grafit), una patata, oli, goma d’esborrar, boligraf, regle de ferro, una fusta i una llauna.

A continuació, cada grup construirà el seu circuit amb l’ajuda d’un adult.
Seguidament, començarem la fase d’experimentació. Aquesta consistirà en comprovar si els elements anomenats anteriorment en les hipòtesis són conductors o no. Si són conductors la bombeta s’encendrà i en el cas de no ser-ho no s’encendrà.
A fase final, la de conclusió, els propis alumnes faran un exercici de reflexió, responent un seguit de preguntes sobre les característiques dels materials utilitzats i comparant els resultats obtinguts amb les hipòtesis inicials. D’aquesta manera ells mateixos podran descobrir quins dels materials quotidians, utilitzats en la pràctica, són conductors o no i aclarirem els seus dubtes.
Aquestes preguntes seran:

 • Quins materials són conductors? Per què? Quines caracteristiques tenen en comú?
 • Coincideix amb la classificació inicial?
 • La bombeta s’ha encès amb la mateixa intensitat amb tots els materials? Per què passa això?

Per acabar, explicarem com fuciona el circuit, és a dir raonarem: perquè s’encen la bombeta, perquè són conductors i els diferents tipus de conductors.
Què observem?
Comprovarem si les propietats de diferents materials són conductors d’electricitat o no.
Els conceptes científics
En aquesta activitat observarem el materials que són conductors i quins no i les carecterístiques d’aquests, el funcionament d’un circuit elèctric i l’electricitat.
Els materials conductors són aquells que ,gràcies a les seves propietats, poden conduir corrent elèctric. Aquests materials es classifiquen en metàlics, electrolítics i gasosos. En canvi, els materials no conductors, són aquells materials que no condueixen el corrent elèctric.
Circuit electric: és un camí tancat amb material conductor per el qual hi passa corrent elèctric que obtenim d’una font d’electricitat (PILA), i on també hi trobem un dispositiu que aprofita el corrent (BOMBETA). En el circuit hi podem intercalar un element de control (INTERRUPTOR) que ens permet obrir i tancar el circuit, i així tallar o deixar passar el corrent.
En el nostre experiment els diferents materials que utilitzarem faran d’interruptor en funció de si són conductors o no.
Per saber-ne més…

En aquesta web podreu trobar diferents circuit de menys complexes a més i a part de la explicació podreu veure videos on fan un tutorial per montar-ho correctament.

Aquest bloc hi ha una petita explicació de què és un circuit, material i com muntar-ho (amb un pps explicatiu) i per realitzar-ho en una classe de primària.

Per últim un bloc molt interessant on trobem informació en general de l’electricitat, material per realitzar el muntatge, mesures per prevenció, materials aïllants i conductors i altres dades relacionades.
Centre educatiu / entitat
2n de MEP de l’UDG
Responsable
Jaume Ametller i Leal
Alumnat
David Marín, Abel Montilla, Sergi Puig, Xavi Quiñonero, Natàlia Ruiz, Albert Ruiz de Morales i Elias Sala.