Objectiusdepuracio-framed

 1. Conèixer el funcionament d’una depuradora
 2. Observació dels microorganismes que intervenen en els processos de depuració
 3. Sensibilitzar a les persones sobre la problemàtica mediambiental i l’estalvi de l’aigua

Nivell a qui s’adreça

A tothom interessat pel medi ambient i la temàtica de l’aigua.

Material

 • depuradora
 • bacteris
 • aigua residual
 • microscopi

Precaucions

Posar-se guants per manipular les mostres que utilitzarem per observar els bacteris amb el microscopi. Aquests guants els portarà el responsable del taller.

Com ho fem?

Mitjançant la reproducció a petita escala d’una depuradora d’aigües residuals s’explicarà, a les persones que passin pel taller, el seu funcionament des de l’entrada d’aigua bruta, la posterior barreja amb els bacteris (microorganismes) on tindrà lloc la reacció de depuració i finalment l’etapa on es separen els bacteris de l’aigua neta.

Què observem?

A part coneixer el cicle de l’aigua, qui contamina l’aigua i en que consisteix la depuració de les aigües residuals, els alumnes podran observar mitjançant un microscopi quins tipus de bacteris son els encarregats de realitzar aquest procés de depuració. Hi ha de diferents tipus i és podrà relacionar la imatge observada amb el nom científic del microorganisme.

Els conceptes científics

 • Depuradora: és una instal•lació on l’aigua bruta és sotmesa a un procés en el qual, mitjançant la combinació de diversos tractaments físics, químics i/o biològics, s’eliminen la matèria en suspensió i les substàncies dissoltes (matèria orgànica i nutrients, principalment nitrogen i fosfor.
 • Microscopi: instrument que permet observar objectes que són massa petits per a ser vists a ull nu. El tipus més comú és el microscopi òptic. Es tracta d’un instrument òptic que conté una o diverses lents que permeten obtenir una imatge augmentada de l’objecte.
 • Microorganismes: són organismes que només es poden observar amb el microscopi. Es troben en diferents llocs en la natura, incloent molts hàbitats en condicions extremes d’humitat, temperatura o pressió. Hi ha diversos microorganismes que poden produir malalties (patògens) i d’altres que s’utilitzen per processos biotecnològics: fermentació del pa, producció de begudes alcohòliques, depuració d’aigües residuals, etc. Nosaltres observarem aquests últims.

Centre educatiu / entitat

Facultat de Ciències de la Universitat de Girona i LEQUIA (Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental)

Responsable

 • Joaquim Comas: joaquim.comas@udg.edu (972 41 83 55)
 • Helio López: helio@lequia.udg.cat (972 41 98 59)
 • Gemma Rustullet: gemma.rustullet@udg.edu (972 41 88 25)

Alumnat

Estudiants de Grau de la Facultat de Ciències de la UdG