L’Estat Liberal

El liberalisme erigeix com a principi que tot hauria de ser tolerat, que tot pot ser pensat; sempre i quan no tingui conseqüències directes en l’estructura de la societat, les seves institucions i el poder de l’Estat. Qualssevol idea pot ser acceptada i la seva expressió afavorida sempre i quan les regles del joc social i de l’Estat s’acceptin. En altres paraules, la llibertat de pensament de l’individu ha de ser total, la seva llibertat d’expressió també, però el mateix individu no pot voler conseqüències del seu pensament pel que respecta a la vida col·lectiva.

[Traducció del text anònim originalment en francès titulat “Apple“]