Programació

La filosofia política és l’estudi de les persones en societats, amb particular atenció als drets i obligacions d’uns amb altres, i a les seves reivindicacions de justícia, igualtat i llibertat. La filosofia política també s’ocupa de l’anàlisi de l’Estat i les seves institucions.

Aquest tema tracta qüestions sobre la sobirania i les obligacions polítiques, permetent als alumnes explorar filosòficament preguntes com: sota quines condicions pot sorgir una obligació política i quin és el seu abast? Són la llibertat i la igualtat compatibles? Pot ser la justícia un ideal més d’un procés? Com es justifiquen les lleis? Hi ha aspectes de la vida humana que les lleis no haurien de tractar de regular? Es pot suposar que la democràcia és la millor forma de govern? Quina és la relació entre les institucions internacionals i la sobirania nacional?

Possibles temes d’estudi

1. La societat civil, l’Estat i el govern

1.1. Distincions entre Estat, nació, govern i societat civil: autoritat, sobirania, poder i corrupció.

1.2. Teories de la societat civil i del govern basades en el contracte social: consentiment, revolució.

1.3. Formes de govern: democràcia unipartidista, democràcia multipartidista, oligarquia, monarquia, autoritarisme i totalitarisme, tribalisme, teocràcia.

1.4. Ideologies de govern: liberalisme, conservadorisme, marxisme i socialisme.

1.5. Deures civils.

1.6. Anarquisme.

1.7. Teoria de la “guerra justa”, el concepte de jihad.

1.8. El terrorisme i l’ús de la violència amb fins polítics.

2. Llibertat i drets

2.1. Llibertat positiva i negativa.

2.2. Drets jurídics i drets humans: deures i responsabilitats.

2.3. Llibertat i igualtat: necessitats, mèrit, dret i justícia social.

2.4. Graus de censura i llibertat d’informació.

3. Justícia

3.1. La distinció entre la justícia distributiva i retributiva: el dret o la voluntat del més fort; justícia substantiva davant justícia de procediment; justícia i equitat, la veritat, la llei moral i la llei positiva.

3.2. Nocions de càstig.

3.3. Política i igualtat de sexes.

3.4. Dret nacional i internacional.

3.5. Crims contra la humanitat.

Objectius

– Utilitzar correctament el vocabulari filosòfic bàsic.

– Prendre consciència de la dimensió social de l’ésser humà.

– Establir les diferències entre les diverses valoracions de la relació individu-societat.

– Distingir les diverses formes de poder i les seves respectives legitimacions.

– Analitzar la necessitat i valoració de l’existència de l’Estat.

– Valorar la democràcia com el tipus d’organització més racional i just pel que fa a l’organització política.

– Comprendre la necessitat d’orientar el dret cap a la justícia.

Avaluació

– Es realitzaran dos exàmens trimestrals, el promig dels quals serà de 4 com a mínim. També hi haurà la possibilitat de substituir un dels exàmens per exercicis d’anàlisi sobre lectures de llibres, articles, documentals, …

Bibliografia

Lectures:

Lukes, Steven.: El viaje del profesor Caritat o Las desventuras de la razón: una comedia filosófica, Tusquets, Madrid:2005

Moro, T.: Utopia, Accent, Girona: 2009

Muniesa, Bernat.: Libertad, liberalismo y democracia, Viejo topo, Barcelona: 2008

Consulta:

Bilbeny, Norbert.: Filosofía política, UOC, Barcelona: 2008

Giner, Salvador.: Historia del pensamiento social, Ariel, Barcelona: 2008 12e

Sabine, George H.: Historia de la Teoría Política, FCE, México

Sartori, Giovanni.: Elementos de Teoría Política, Alianza, Madrid: 2005

Touchard, Jean.: Historia de las ideas sociales, Tecnos, Madrid: 1983

Wolff, Jonathan.: Filosofía política: una introducción, Ariel, Barcelona:2009

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *