Espectre polític

L’espectre polític és una manera de visualitzar les diferents posicions polítiques, posant-les sobre un o més eixos geomètrics que simbolitzen les dimensions polítiques que són modelades com si fossin independents l’una de l’altra.

Actualment la divisó política entre dretes/esquerres s’ha superat i se sol utilitzar més freqüentment models bidimensionals o multidimensionals. Els resultats són més exactes i s’adeqüen més a cada persona.

A la pàgina web The Political Compass es pot fer un test d’eix bidimensional basat en el model de David Nolan que plasma en els eixos la posició a l’espectre polític de cadascú segons un mètode d’analisi del psicòleg Hans Eysenck (1916-1997).

El test és ràpid de fer i es pot trobar a la pàgina web següent: http://www.politicalcompass.org/es/questionnaire