ENTREVISTA A J. A. GONZÁLEZ CASANOVA

J. A. González-Casanova

J. A. González-Casanova

FONT DIARI AVUI: MAR JIMÉNEZ

Vostè, als seus articles, escriu la paraula política en majúscules. Per què?

Per distingir-la de la politiqueria o de les polítiques concretes d’acció pública. Em refereixo a una realitat global que afecta tothom i que té un valor moral. La política pensada en el sentit aristotèlic de la construcció d’una ciutat bona.

Vol dir que, avui, algú fa aquesta política?

Moltíssimes persones.Tothom és polític: qualsevol ciutadà que treballi per construir aquest tipus de societat fa política en majúscules. Els polítics professionals que no fan això i pensen més en el seu interès, fan politiqueria.

Vostè diu que Marx és el millor analista del capitalisme. ¿La seva figura s’ha reforçat amb la crisi?

Sí. Tot i que el Marx del qual jo parlo té un missatge que la gent no acaba d’entendre. Parteixo del Manifest comunista de 1848: la gent es pensa que és comunista, però en realitat ell diu que si el capitalisme burgès no practica polítiques socialdemòcrates, vindrà el comunisme. I això és el que ha fet la burgesia amb l’ajuda de la socialdemòcracia: crear l’Estat de benestar.

Marx hauria estat socialdemòcrata?

Evidentment! D’allà no hauria passat. Marx és un gran teòric del capitalisme, l’estudia a fons, i s’adona de la gran contradicció del sistema: no poden estar en mans particulars béns dels quals depèn la vida i el benestar de milions de persones!

Paradoxalment l’Estat, amb la provisió de serveis socials, salva el capitalisme…

Exactament, però fixi’s que és un Estat capitalista, perquè la funció autèntica de l’Estat és acabar amb el capitalisme. I això era el que volia fer Marx d’una forma pacífica. Marx no era revolucionari, era evolucionari. El més greu, si em permet dir-l’hi, és que no he llegit cap article que hagi reivindicat el fons de la qüestió: darrere d’aquesta crisi hi ha la contradicció màxima del capitalisme.

Continua llegint