Plataformes virtuals

QUÈ SÓN LES PLATAFORMES VIRTUALS?

Una plataforma virtual és un sistema que permet l’execució de diverses aplicacions sota un mateix entorn, donant als usuaris la possibilitat d’accedir-hi a través d’Internet. Això vol dir que, en utilitzar una plataforma virtual, l’usuari no ha d’estar en un espai físic determinat, sinó que només necessita comptar amb una connexió a la web que li permet entrar a la plataforma en qüestió i fer ús dels seus serveis.

 

Resultat d'imatges de Plataformes virtuals