Graella

Per dur a terme l’anàlisi sobre les dones a Joc de Trons, hem creat una graella amb una sèrie d’apartats, dels quals hem pogut extreure’n informació per al nostre treball de recerca.

Hem diferenciat tres aspectes a investigar: la seva estètica, psicologia i biografia.