Literatura fantàstica


Què és la literatura fantàstica?

La literatura fantàstica és un gènere narratiu basat en elements de la fantasia. Correspon a un tipus de narració particular, que sol confondre’s amb altres gèneres veïns, com la ciència-ficció o el terror. De fet, la paraula “fantàstic” s’ha utilitzat en contextos tan diversos, que ha perdut gran part del seu significat propi.

Popularment, la literatura fantàstica pertany a la ficció i, generalment, es representa en forma de novel·les o relats curts. Es veuen implicats fenòmens sobrenaturals, com la màgia o la intervenció de criatures inexistents. És a dir, crea uns mons imaginatius totalment al marge de la realitat. Aquests elements són una invenció del autor i tot forma part de la ficció.

En la clàssica Introducció a la literatura fantàstica​, segons Tzvetan Todorov els fets dins la fantasia, tenen una explicació fantàstica sense necessitat de que sigui realista.

En la literatura fantàstica, apareixen éssers sobrenaturals com ara fades, bruixes, elfs, nans, gnoms o fantasmes.

Portada del llibre “Introducció a la literatura fantàstica” de Todorov