Part pràctica introducció

Per realitzar la part pràctica, primer de tot hem visualitzat la sèrie dues vegades. La primera l’hem vist sense prendre cap tipus d’anotació i per la segona, hem creat una graella amb diferents apartats on hem anat emplenant-la. D’aquesta manera ens porta analitzar de forma fàcil els diferents personatges femenins de la sèrie.

D’esquerra a dreta: Laura Tejada, Najlae Melouk i Sara Sevillano visualitzant la sèrie

Així mateix, hem escollit quatre escenes que considerem interessants de cara al nostre objectiu final i a partir d’aquestes n’hem extret les nostres valoracions.

Gràcies a dues companyes del centre, vam poder saber sobre l’existència del test de Bechdel, que ens ha ajudat a analitzar el masclisme a Joc de Trons.

Per acabar, gràcies a la Isabel Fernández vam contactar amb Marta Roqueta, una especialista en gènere dins el món audiovisual. Ens va fer adonar de molts aspectes que nosaltres no havíem tingut en compte i ens va ser molt útil per arribar a la nostra hipòtesi.