Gèneres literaris

Els gèneres literaris, són categories de classificació de les obres literàries. D’acord al seu contingut i la seva forma, una obra pot pertànyer a un o altre gènere literari.

En general es pot dir que el gènere està determinat per la finalitat específica de l’autor.

Avui dia, la literatura sembla abandonar aquesta divisió de gèneres i un llibre depèn més de la literatura.

Des de fa molt de temps s’utilitza la mateixa classificació de gèneres literaris, que es distribueix en els següents: la lírica, la narrativa i el teatre.

La lírica

La lírica és aquella on l’autor expressa la seva subjectivitat, és a dir on reflexa la seva manera de pensar, els seus sentiments o reflexions. Aquest gènere es manifesta sempre en primera persona i així el lector pot conèixer amb detall, el món interior de l’escriptor.

El teatre
El teatre té com a finalitat principal la representació escènica davant d’un públic. Es transmet mitjançant un diàleg i habitualment es plantegen conflictes que s’acaben resolent al final de la peça.

La narrativa
La narrativa és un gènere on l’escriptor exposa fets imaginaris o fantàstics externs a ell mateix. Crea un món fictici en el qual viuen uns personatges i ocórren uns successos determinats creats per l’autor. La narrativa acostuma a estar escrita en prosa.

Es distingeixen tres tipus de formes dins la narrativa:

  • L’èpica consta d’una narració extensa que relata les aventures d’un heroi. Dins l’èpica trobem l’epopeia, en la que intervenen déus i herois. I els cantares de gesta on es veu reflexada la narrativa èpica medieval per excel·lència.
  • El conte tracta d’una narració breu on es desenvolupa un argument molt simple i lineal.
  • La novel·la és una narració extensa escrita en prosa. Dins d’aquest tipus de narrativa, ens centrarem en la literatura fantàstica, car que és el gènere que predomina a Joc de Trons.