De la literatura a les sèries

És evident que el món de les sèries ha fet un salt revolucionari pel que fa a qualitat i quantitat, sobretot durant els últims anys. La prova està en que només als EUA als anys 80 es produïen una mitjana de 60 sèries a l’any i l’any 2015 passen de més de  400, sense comptar l’auge de sèries europees, britàniques, daneses… i moltes més. Hi existeix una clara diferencia entre adaptar una obra literaria en forma de serie a fer-lo en una película.

  • A les sèries, en comparació de les pel·lícules, els personatges es profunditzen molt més ja que no hi ha un límit de capítols o temporades.
  • La història que segueixen les sèries, és molt semblant a la dels llibres, tot i que sempre hi haurà delimitacions. Tot no es pot representar, però en canvi, poden aparèixer molta més quantitat de personatges gràcies a que no hi ha tant límit de temps com a les pel·lícules.
  • També, pot passar que aparegui una nova trama o que, simplement, d’altra desaparegui. Les causes poden ser ben variades, però la gran majoria són a causa de l’audiència que tenen avui dia per la quantitat d’espectadors.