Introducció

“Algunas mujeres odian a mis personajes femeninos. Pero lo importante es que las odian como personas, por las cosas que han hecho, y no porque sean personajes no desarrollados.”

                                     -George R. R. Martin

El tema de recerca del nostre treball és la relació de l’univers femení amb la sèrie Joc de Trons. En el moment que vam haver d’escollir la temàtica del treball, teníem ben clar dues idees. La primera, que el treball estigués relacionat amb el paper de la dona en algun àmbit concret i actual perquè ens interessés més. I la segona que fos un tema que ens apassionés per fer la recerca amb entusiasme.

Convé ressaltar que, no ens va ser difícil decidir-nos pel tema car les tres noies que formem el grup, som fanàtiques de Joc de Trons. A més, recolzem el moviment feminista i ens sentim identificades amb ell. Val la pena dir que totes les integrants del grup, estem cursant el mateix batxillerat i això ens ha ajudat a posar-nos més d’acord.

A través d’aquest treball, volíem saber si en una sèrie actual ambientada a l’Edat Mitjana, a les dones se’ls proporcionava autoritat. És per això que ens vam preguntar:

Tenen realment poder les dones a Joc de Trons?

L’objectiu principal del nostre projecte, va ser estudiar i analitzar tot el relacionat amb  la sèrie, per ajudar-nos a tenir una millor visió del treball. El treball està estructurat en dues parts: la part teòrica i la part pràctica.

Quan a la part teòrica, ens vam centrar en els gèneres literàris, concretament, a la literatura fantàstica perquè és on pertany la sèrie i els seus estereotips. Tot seguit, vam cercar informació sobre els cànons de bellesa de l’època i els actuals. També vam investigar les plataformes virtuals i l’impacte que va tenir Joc de Trons a HBO. Més endevant, vam analitzar com es va adaptar els llibres a la sèrie.

Finalment, ens vam centrar en l’apartat que per nosaltres és més important: el tractament a la dona, destacant l’empoderament i el maltractament.

Quant a la part pràctica, vam visualitzar la sèrie per realitzar una graella i analitzar els personatges femenins més importants. Hem dut a terme una entrevista amb una analista de gènere, Marta Roqueta. A més, hem efectuat el test de Bedchdel per avaluar la bretxa de gènere.

Per acabar aquest apartat, hem analitzat algunes escenes i d’aquestes n’hem extret valoracions pròpies.

Per realitzar el nostre treball, hem escollit fer-lo en format de blog. D’aquesta manera, creiem que és un format original i dinàmic, on podem aprofitar els mitjans visuals per mostrar la nostra recerca.

Al començament, vam tenir inconvenients per plasmar la informació al treball ja que no sabíem com iniciar l’estudi de les dones. Poc a poc, vam anar polint-lo fins arribar a tenir una estructura i uns objectius.

És cert que per nosaltres ha suposat un esforç, ja que té les seves complicacions. Però, gràcies a l’ajut de la nostra tutora Isabel Fernández, que ens ha aclarit tots els dubtes que ens han sorgit al llarg de d’aquest treball.

 [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=f2yGFoPtbJg[/youtube]

Aquest és un vídeo amb un recull dels personatges femenins més important de la sèrie Joc de Trons.