FACEYOURMANGA [cat][cast]

peponn_faceyourmanga1.jpg

Després d’uns dies amb problemes amb l’ADSL ja puc tornar a publicar articles…realment les telecomunicacions i, sobretot, els serveis d’atenció als clients han de millorar molt aqui si ens comparem amb altres països. Als EUA la meva incidència hagués estat solucionada en questió d’hores.

Tinc unes quantes coses enmagatzemades i començo amb una aplicació d’Internet. FACEYOURMANGA ens proposa crear el nostre avatar per fer-lo servir a les aplicacions web 2.0 (blogs, facebooks i altre) amb estètica manga.

La interficie és en italià i, properament, en espanyol i anglès, i la usabilitat és molt alta, de manera que fer un autoretrat és molt senzill i divertit. Els resultats són força interessants però he de confessar que en el meu cas la meva imatge en manga és més jove (no hi ha massa possibilitats pels cabells blancs i arrugues) i més prima (tampoc hi ha “mixelins”), no es correspon massa a la realitat. Ara bé, ens mans dels alumnes, FACEYOURMANGA es converteix en una molt bona eina per a la observació i reproducció de la realitat.

Después de unos días con problemas con el ADSL ya puedo volver a publicar artículos…realmente las telecomunicaciones y, sobre todo, los servicios de atención a los clientes tienen que mejorar mucho aqui si nos comparamos con otros países. En los EE.UU. mi incidencia hubiera sido solucionada en questión de horas.

Tengo unas cuantas cosas almacenadas y empiezo con una aplicación de Internet. FACEYOURMANGA nos propone crear nuestro avatar para usarlo a las aplicaciones web 2.0 (blogs, facebooks y otros) con estética manga.

El interfaz es en italiano y, próximamente, en español e inglés, y la usabilidad es muy alta, de forma que hacer un autoretrato es muy sencillo y divertido. Los resultados son bastante interesantes pero tengo que confesar que en mi caso mi imagen en manga es más joven (no hay demasiadas posibilidades para los cabellos blancos y arrugas) y más delgada (tampoco hay “michelines”), no se corresponde demasiado con la realidad. Ahora bien, en manos de los alumnos, FACEYOURMANGA se convierte en una muy buena herramienta para la observación y reproducción de la realidad.

PROPOSTA/PROPUESTA

La proposta és semblant a la que ja vam fer en l’article sobre FLASHFACE. Es tracta d’agrupar per parelles als alumnes perquè, cadascun d’ells produeixi dos avatars; el primer serà un autoretrat, i el segon, el del company. Per a això és interessant dedicar els últims 20 minuts de la sessió anterior a redactar una descripció de les dues cares el més exacta possible. Han de començar per la forma general del cap, el color del cabell, el pentinat, ulls…(aquí podrem proposar als companys de llengua un treball conjunt). Amb l’ordinador connectat a FACEYOURMANGA, els alumnes han d’intercanviar les descripcions escrites per a reproduir-les gráficamente en l’aplicació.

Amb això aconseguim apropar-nos a uns quants objectius: treballarem les capacitats d’observació objectiva de la realitat, de redacció escrita, de reconeixement personal, de valors estètics, d’acceptació personal de la pròpia imatge, de la crítica, de l’autocrítica…

Per a l’avaluació tornarem a recolzar-nos en l’exposició pública amb el projector. Aquest és un moment interessant en el qual els autors valoraran les descripcions escrites dels seus companys i aquests avaluaran les obres finals. Veureu que darrere de les rialles hi ha observacions sobre conceptes i valors molt riques.

Per a acabar, tot aquest treball es pot fer en anglès per a afegir-hi més continguts. Parleu-ho amb la gent de llengües estrangeres que segur els interessa.

La propuesta es parecida a la que ya hicimos en el artículo sobre FLASHFACE. Se trata de agrupar por parejas a los alumnos para que, cada uno de ellos cree dos avatares; el primero será un autoretrato, y el segundo, el del compañero. Para ello es interesante dedicar los últimos 20 minutos de la sesión anterior a redactar una descripción de las dos caras lo más exacta posible. Deben empezar por la forma general de la cabeza, el color del cabello, el peinado, ojos…(aquí podremos proponer a los compañeros de lengua un trabajo conjunto). Con el ordenador conectado a FACEYOURMANGA, los alumnos tienen que intercambiar las descripciones escritas para reproducirlas gráficamente en la aplicación.

Con ello conseguimos acercarnos a unos cuantos objetivos: trabajaremos las capacidades de observación objetiva de la realidad, de redacción escrita, de reconocimiento personal, de valores estéticos, de aceptación personal de la propia imagen y de la crítica, de la autocrítica…

Para la evaluación volveremos a apoyarnos en la exposición pública con el proyector. Éste es un momento interesante en el que los autores valorarán las descripciones escritas de sus compañeros y éstos evaluarán las obras finales. Veréis que detrás de las risas hay observaciones sobre conceptos y valores muy ricas.

Para terminar, todo éste trabajo se puede hacer en inglés para añadir más contenidos. Habladlo con la gente de lenguas extrangeras que seguro les interesa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *