CM 2 ESO

CONTINGUTS MÍNIMS – 2 ESO

comprensió oral

listening

expressió oral

speaking

comprensió escrita

reading

expressió escrita

writing

 • Entrevistes i conversacions per trobar informació específica o per entendre allò essencial .
 • Parlar de les temes que els agraden i donar opinions.
 • Descriure esdeveniments del passat.
 • Donar informació sobre la manera de anar als llocs.
 • Textos per practicar destreses de lectura i reforcar la gramàtica i el vocabulari après.
 • Producció escrita per practicar i assimilar el llenguatge nou amb models guiats. Aquestes activitats estaran relacionades amb els temes treballats durant el curs.

vocabulari

gramàtica

 • Relacionat amb els temes de les unitats. Adjectius, activitats de la vida diària,feines, jocs de treball, programes de la TV, activitats del lleure, mitjans de transport,etc.
 • To be/have got.
 • Present Simple/ Present Continous.
 • There is/are/was/were.
 • Past Simple (regular/irregular)
 • Past Continous.
 • Comparatives/superlatives.
 • To be going to (future)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *