UNIT 1 – GRAMMAR

PRESENT SIMPLE

És important saber fer servir el temps verbals en anglès, així que començarem pel PRESENT SIMPLE. El present simple, o d’indicatiu, es fa servir normalment per parlar de hàbits o costums. Es forma amb la forma base de l’ infinitiu del verb, es a dir, l’ infinitiu sense el “to”.

Ja hem explicat a classe com es la forma, els usos i els auxiliars que es fan servir am el present simple, però si no ho recordeu podeu consultar la pàgina 37 del vostre workbook o mirar la següent presentació:

La dificultat més gran la trobem a la 3ª persona del singular. Heu de recordar que s’afegeix una S al verb.

Usos del present simple

S’utilitza per expressar fets o veritats generals.

  • The Sun warms the atmosphere. -> El Sol calienta la armósfera.

També per parlar d’hàbits. En aquest cas a la frase solen aparèixer expressions de freqüència, com usually o always.

  • We play tennis usually. -> Nosotros jugamos al tenis ocasionalmente.
  • You study always. -> Vosotros estudiais siempre.

Regles ortogràfiques per la 3ª persona del singular

En general, a la forma verbal de la 3ª persona del singular li afegim S. Però hi ha algunes regles d’ortografia que heu de recordar:

1.       Quan el verb acaba  en s, o en un so semblant com sh, ch o x, afegim ES

  • watch -> watches (mirar) dash -> dashes (arrojar)

2.        Quan el verb acaba  en o, també afegim ES

  • go -> goes (ir)do -> does (hacer)

3.       Quan el verb acaba  en y precedida per consonant, canviem la y per IES

  • fly -> flies (volar) study -> studies (estudiar)

Ara pots fer els següents exercicis per comprovar que has entès molt bé com funciona aquest temps verbal:

WH- QUESTIONS

També heu de recordar com es fan les preguntes. Per fer-ho podeu fer els següents exercicis i consultar abans les presentacions que teniu a continuació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *