Avaluació

L’avaluació dels diferents projectes s’ha realitzat a través de:

 • Una rúbrica d’autoavaluació del treball realitzat (tan individual com del grup amb el qual ha treballat)
 • Una coavaluació de la presentació final.
 • I la valoració dels mestres a partir d’una rúbrica d’avaluació dels projectes.

Els criteris d’avaluació i tots aquests instruments utilitzats es van explicar al principi del projecte.

AVALUACIÓ

Després de tot el curs creant els 4 projectes, ha arribat el mes de juny i els hem pogut dur a la pràctica. Els dies abans tot eren dubtes i una barreja d’emocions. Teníem moltes ganes de veure com aniria, però també ens feia por que fos a final de curs i que no tot el professorat hagués pogut estar implicat en la creació. Però l’experiència ha estat molt positiva. Hi ha coses a millorar i aquesta és la part positiva, portar-los a terme ens ha permet tenir una perspectiva de què ens ha funcionat i com ho podem seguir fent. Hem hagut de treballar molt. L’esforç i la dedicació de tot el claustre ha estat súper important. Des d’aquí els hi agraïm a tots i totes. Els alumnes han respost molt bé, s’han endinsat en els quatre projectes que els hem plantejat. El curs vinent seguim ; )

TOTS JUNTS… GAUDIM DE LES FLORS

Al llarg del curs s’han anat realitzant activitats relacionades amb el nostre projecte però la setmana gran va tenir lloc del 8 al 12 d’abril, moment en que tot el que s’havia planificat, es va posar en pràctica i vàrem gaudir amb totes les activitats. El nostre projecte va florir amb l’esforç de tots plegats.

La setmana va ser intensa i, la major part de cicles, va haver de seguir amb les activitats tornant de les vacances de Setmana Santa ja que, en molts dels casos, les activitats programades varen portar a unes altres que no s’havien previst. Posant en pràctica el model Califòrnia, els mestres vàrem decidir desviar-nos una mica de la ruta marcada i aprofitar la motivació dels alumnes.

A continuació hi ha un recull d’algunes de les activitats. També podeu visitar els blocs de cadascun dels cicles.

Tots junts… gaudim.

Tots junts… contruïm.

Tots junts… protegim.

Tots junts… donem.

Avaluació i veu dels alumnes

L’avaluació del projecte s’ha realitzat a tres nivells:  mestres, alumnat i famílies.

Pel que fa a l’alumnat s’ha fet una valoració final del projecte a l’hora de tutoria a nivell de grup i oral.

A les famílies se’ls ha enviat un qüestionari de valoració sobre l’impacte que ha tingut el projecte a nivell familiar.

Finalment , les  mestres hem valorat el projecte en una reunió extraordinària  de l’equip impulsor.

En general en els tres àmbits (alumnat, famílies i mestres) les valoracions han estat molt positives.

Avaluació

L’avaluació serà contínua, al llarg de tot el projecte, a partir de l’observació directa de les diferents activitats, tenint en compte els criteris creats a l’inici d’aquest projecte (capacitat de treballar en grup, fer aportacions, iniciativa, implicació en el treball, capacitat d’organització). Per altra banda, es valorarà que el producte final respongui també als ítems marcats pels propis alumnes a l’hora de decidir quin producte final volíen i com havia de ser (criteris d’avaluació del text instructiu, del Power Point i de l’exposició oral) .

Altres instruments d’avaluació han estat:

 • Graella d’autoavaluació individual de l’alumne/a.
 • Graella de coavaluació del propi grup de treball.
 • Graella de coavaluació per part del grup classe.
 • Avaluació per part de la mestra a partir d’una rúbrica d’observació del treball realitzat a l’aula tant oral com escrit i el treball cooperatiu.

 

Implementació

Un cop fets els grups i decidides les receptes, el primer que es va treballar va ser:

 • Com enviar des del mòbil un correu electrònic a la tutora, tot adjuntant les imatges.
 • Com descarregar les imatges d’un correu en una carpeta de l’ordinador.
 • Fer modelatge de diferents receptes de cuina per tal de seguir l’estructura adequada que marca un text instructiu. (frases curtes, ús d’infinitius, paraules clau específiques…)
 • Redacció dels criteris d’avaluació del text instructiu.
 • Redacció del text instructiu tot inserint les imatges prèviament descarregades.
 • Modelatge de diferents tutorials de cuina penjats al Youtube.
 • Redacció dels criteris d’avaluació de l’exposició oral i del tutorial.
 • Redacció dels criteris d’avaluació del Power Point.
 • Elaboració d’un Power Point per tal de tenir un suport visual en la seva exposició oral. (animacions, transicions, formats…)
 • Preparació de l’exposició oral per grups utilitzant el Power Point.
 • Enregistrament del tutorial per part d’un membre d’un altre equip ja acordat.
 • Modelatge de com fer una publicació a la web de l’escola.
 • Visualització dels tutorials amb el companys de cicle.
 • Comunicació, per part dels diferents grups, a les altres classes de les noves publicacions a l’espai hort. Animació a l’alumnat a entrar-hi i fer ús dels tutorials.

Metodologia

Es va demanar als alumnes de 5è possibles propostes per dinamitzar l’espai hort de la web de l’escola. De les propostes que van sorgir, la més votada va ser la d’elaborar tutorials de receptes de cuina on els ingredients principals es cultivessin a l’hort escolar. Per una altra banda, també va sorgir per part dels alumnes la proposta de realitzar les activitats en castellà, ja que el projecte anterior s’havia fet en català.

Seguidament es va realitzar una assemblea per establir un pla de treball. Aquí els alumnes es varen adonar que no era possible realitzar el procés d’elaboració de la recepta a l’escola, principalment per qüestions d’infraestructura i temps. A partir d’aquí, es va consensuar de realitzar-la a casa, fotografiar-ne el procés per tal de poder il·lustrar el tutorial.

Per arribar al producte final, es va decidir la següent planificació:

 • Sortir a l’hort i anotar tots els productes que s’hi cultiven.
 • Crear grups de treball.
 • Acordar quina recepta fa cada grup.
 • Explicar als pares que per tal de poder arribar al producte final final, hem de realitzar per primer cop el nostre plat a casa per tal de poder fotografiar-ne els passos.
 • Enviar les fotos per e-mail a la tutora.
 • Descarregar les fotos en una carpeta
 • Treballar el text instructiu i redactar el procés en un document Word tot inserint les imatges que acompanyen a cada instrucció.
 • Pensar una introducció i una justificació per començar el nostre tutorial i també un comiat.
 • Elaborar un PowerPoint, a partir del text instructiu redactat prèviament, que servirà per acompanyar la nostra explicació en el moment d’enregistrar el tutorial.
 • Desar la tasca de cada grup a la carpeta de l’escola i, per precaució, també en un llapis USB.
 • Decidir quin serà el paper de cada membre del grup en l’exposició del tutorial.
 • Elaborar una llista d’alumnes que seran els encarregat d’enregistrar els tutorials dels companys.
 • Enregistrar les exposicions orals per tal que siguin tutorials.
 • Penjar els tutorials a l’espai hort de la web de l’escola.
 • Mostrar els productes finals als companys/es de cicle.
 • Anar a les altres aules a donar a conèixer la tasca realitzada, tot convidant-los a entrar a l’espai hort per poder fer-ne ús.

AVALUACIÓ

L’avaluació s’ha anat realitzat durant tot el procés a partir de l’observació.

Un cop finalitzat el projecte s’han tornat a reunir els alumnes en assemblea per tal que fessin una valoració de tot el projecte. Els alumnes, per grups han anat exposant a la resta els aprenentatges assolits a través de fotografies, murals, power point…

També hem demanat als docents i als alumnes la valoració del projecte a partir d’uns formularis google per tal d’avaluar l’experiència.