Avaluació

L’avaluació serà contínua, al llarg de tot el projecte, a partir de l’observació directa de les diferents activitats, tenint en compte els criteris creats a l’inici d’aquest projecte (capacitat de treballar en grup, fer aportacions, iniciativa, implicació en el treball, capacitat d’organització). Per altra banda, es valorarà que el producte final respongui també als ítems marcats pels propis alumnes a l’hora de decidir quin producte final volíen i com havia de ser (criteris d’avaluació del text instructiu, del Power Point i de l’exposició oral) .

Altres instruments d’avaluació han estat:

  • Graella d’autoavaluació individual de l’alumne/a.
  • Graella de coavaluació del propi grup de treball.
  • Graella de coavaluació per part del grup classe.
  • Avaluació per part de la mestra a partir d’una rúbrica d’observació del treball realitzat a l’aula tant oral com escrit i el treball cooperatiu.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *