Com treballarem

Els grups de treball els forma la mestra, tenint en compte la diversitat de nivell per crear grups equitatius i compensats. Per l’autogestió dels grups utilitzen un quadern d’equip en el qual ells mateixos s’assignen 4 rols (el coordinador, l’ajudant del coordinador, el secretari i el responsable del material) on cadascú s’encarrega d’unes tasques determinades en benefici del grup. En aquest quadern s’hi troba les normes de treball del grup, els objectius a aconseguir i els compromisos de cada membre. Tot això ha estat redactat per cadascun dels grups de treball.
La temporització del projecte està dissenyada per la mestra que marca les pautes i les activitats de les sessions.
Les tasques són de tipus cooperatiu i alguna d’individual que caldrà ajuntar amb el treball de resta de companys/es del grup per obtenir un resultat conjunt. Aquestes activitats són de recerca d’informació, de demanda d’informació a professionals i d’omplir taules i graelles amb la informació recollida.
Per poder avançar amb les activitats, cal contrastar el resultat de cada equip en cadascuna d’aquestes per poder continuar amb el projecte.

COM TREBALLEM?

Hem fet aquest projecte de manera globalitzada incloient-hi altres àrees (català, castellà, matemàtiques i educació artística).
Ens hem plantejat treballar de forma molt vivencial a partir d’elements molt propers als alumnes. Ens hem basat en el mètode científic per anar desenvolupant tot el projecte. Formulant hipòtesis, experimentació i anàlisis de resultats.

Es va partir d’una pregunta repte, i a partir dels coneixements previs i dels seus propis interessos s’han anat construint els aprenentatges els quals ens han dut a noves preguntes/reptes.

Durant tot el projecte s’ha utilitzat el treball cooperatiu i la conversa col·lectiva per tal de dur a terme les activitats i compartir el procés d’aprenentatge.
La recerca d’informació s’ha fet visionant videos i imatges, gràfics, llibres…

OBSERVEM L’AIGUA

Vam començar el nostre projecte de l’aigua observant un got d’aigua. Cada nen/a va treure les seves conclusions i les vam posar en comú. A partir d’aquí es va fer un treball per saber els coneixements previs i posteriorment es van qüestionar que és el que volien saber de l’aigua. De totes aquestes qüestions van sortir els reptes. Un cop conegudes totes les preguntes que els nens/es s’havien plantejat, vam fer un sorteig per seleccionar per quina d’elles començaríem.

A partir de les festes populars…

El projecte neix de l’eix transversal triat, aquest curs, a l’escola: festes populars.
A E.I. decidim quedar-nos amb elements de la imatgeria del poble. En concret, les classes de P4 ens decantem pels gegants de Calaf, el Jaume i la Calamanda, i ens diem per fer els honors, “jaumets” i “calamandus”. Arribats aquí, entrem en el món dels gegants a través de conèixer d’a prop el Jaume i la Calamanda; anem a la conferència que fa dels gegants de Calaf, l’Abel de P5 (és de la colla dels geganters), convidem a unes nenes de quart que toquen la gralla i el timbal amb els gegants , anem a veure, “in situ”, el Jaume i la Calamanda ,coneixem un geganter de debò… De moment el repte encara no el presentem, però anem creant “micro-reptes” que van fent coixí i preparant el terreny, per resoldre el repte que posa títol al projecte, Podem nosaltres fer un gegant?
– Sabeu “on dormen” els gegants de Calaf?,
– Com ho farem per saber el camí?
– Podríem portar nosaltres, el Jaume i la Calamanda?.
També emparaulem una sortida a “La casa dels entremesos, ” que és “on dormen” els gegants de Barcelona.
Documentarem el projecte mitjançant “el diari”, que anem fent de cada activitat, i que després arribarà a les famílies.

UN REPTE….PER A TOTS!

Som 6 mestres d’infantil de l’escola Alta Segarra de Calaf. Tot i que ja fa dies que hem abandonat els  llibres de fitxes i “d’alguna manera” intentàvem funcionar per projectes,  hem anat veient que aquest tipus de treball suposa uns canvis en profunditat que estàvem lluny de contemplar. Aquest  curs, gràcies al debat generat al cicle (i a l’escola), ens hem anat animant i atrevint,  sent molt conscients, que igual que els nens, també dels errors aprendrem. De moment hem començat a caminar en aquesta aventura i “les sabates” ens van una mica grans…però la il·lusió i la voluntat de créixer hi és tota . Als nens els ha arribat el projecte a partir d’un repte. Per nosaltres també ho és.

Comencem?

Som un grup de mestres de Cicle Inicial de l’escola Alta Segarra. La nostra escola és l’única escola pública de Calaf.

Ja haviem iniciat el treball per projectes però el teniem centrat només en l’àrea de medi i aquest any ens hem proposat treballar altres àrees a partir del projecte.

Aquest enfocament més globalitzat ens fa plantejar canvis organitzatius, de metodologia, d’espais, de personal, …

Ens presentem!

Hola,

Som el grup de mestres de Cicle Mitjà de l’Escola Alta Segarra de Calaf. Aquest és el segon curs que treballem sense llibres a l’àrea de Coneixement del Medi Natural i Social. El curs passat, vam estar elaborant i seqüenciant un recull dels continguts per treballar en aquesta àrea.

A partir d’aquí vam començar a elaborar les programacions i a posar-les en pràctica. Per tant podem dir que som novells en aquesta metodologia de treball i que estem en procés de millora constant.

A part de l’esmentat, a l’escola s’estant duent a terme altres metodologies de treball encaminades a millorar el dia a dia a l’aula. Una d’aquestes és el treball cooperatiu que ja fa uns quants anys que l’estem aplicant.

El nostre projecte forma part de l’estada que realitzarem a Vilada (Berguedà) com a colònies escolars. La pregunta inicial que farem als alumnes per presentar el projecte serà: “Què necessitem per organitzar i poder anar de colònies?” I el producte final que hauran d’elaborar serà un tríptic informatiu de la casa de colònies i el seu entorn.