Gandhi. Somni complert però tristesa final.

Avui, di marts acabarem de treballar la figura d’en Gandhi. Els anglesos , finalment, reconeixen i accepten la independència de l’ Índia, però el preu és molt car,

1.- Com que l’ Índia va quedar partida en dues parts, aquestes parts van rebre els noms de Pakistan i Índia. A qui li va tocar cada part ?
2.- Què van haver de fer milers de musulmans ?
-I milers d’ hindús ?
-Què passava si es trobaven pel camí ?
-Com creus que estava en Gandhi ? – Per què ?
3.- Què va decidir Gandhi per aturar aquestes baralles entre musulmans i hindús ? – Se’n va sortir?
-Què va passar el 30 de gener de 1948 ? – Per què ho van fer ?
-4.-Quanta gent va acudir al seu funeral ?
–Per què creus que tots els presidents i reis del món hi van assistir ?
-Quina és la més gran ensenyança que ens ha donat Gandhi ?
-Com creus que seria el món si hi hagués moltes persones com en Gandhi en l’ actualitat?