Autonomia econòmica dels cicles

Gestió per a l’autonomia dels cicles, no per a la independència!

 • Què decideix el cicle
 • Dotació de diners
 • Trobar l’equiibri entre la línia de l’equip directiu
 • Cal posar normes clares. I per escrit!
  • De quants diners disposa el cicle
  • Com ho hem calculat
  • Avançar diners en metàl·lic
  • Què es pot comprar (partides)
  • Com es justifica
  • Com recollim els tiquets
  • Un model de justificació de tiquets
  • Comunicar el seguiment del pressupost del cicle
  • Els centres de cost i el pressupost