Balanç

A continuació veurem el balanç de les respostes novament i faré un comentari de cada gràfica per tal de que sigui molt més entenedores.

1. Qüestió

1

En aquesta primera qüestió, veiem clarament com una mica més de la meitat de les persones enquestades coneix el llibre de Narracions de mites Clàssics o almenys té una idea de quina és la seva tèmatica. Gràcies a les respostes que he obtingut a l’hora d’enquestar diferents persones, considero que poden conèixer aquest llibre gràcies a que és una lectura prescriptiva i que s’ha de llegir a classe o sinó perquè la coneixen a través de qualsevol blog que tingui relació amb la metamorfosis ovidianes.

També cal destacar que quasi un terç de totes aquelles persones enquestades no coneix res sobre aquest llibre, i és una llàstima perquè al principi pot semblar poc entenedor però una vegada que comences a centrar-te en aquest “món” no pots parar de llegir-lo.

2.Qüestió

2

En aquesta qüestió, que ve donada per la primera ja que Narracions de Mites Clàssics és una adaptació del llibre original de Metamorfosis d’Ovidi. Per tant, aquesta qüestió ha estat elaborada per tal de saber si les persones coneixen el llibre original o només coneixen el llibre adaptat.

Com podem veure a la gràfica, com la meitat de les persones enquestades si coneixen el llibre tot i que un gran nombre no el coneix i per tant, podem extreure com a conclusió que la majoria sap d’on prové Narracions, però un gran percentatge coneix el llibre de Narracions tot i que no sap d’on prové i per tant serà menys entenedor per aquells que no coneixen el seu origen.

3.Qüestió

3

Una vegada elaborades les dues primeres qüestions vaig endinsar-me més dins d’aquest llibre, i vaig elaborar aquesta tercera qüestió per tal de saber si tant alumnes com persones que no cursin en cap centre coneixien algun mite que hi apareix dins del llibre.

En aquesta qüestió, haig de dir que tot i que hi ha hagut persones que no s’han llegit el llibre tenien grans coneixements de la mitologia, i han contestat aquesta pregunta sense haver-se llegit el llibre.

He obtingut quaranta cinc respostes en què surten esmentades molts dels mites que hi apareixen en el llibre, d’aquest resultat podem dir que quasi una meitat de les persones enquestades coneix qualsevol dels mites del llibre, hagi fet la lectura o no.

4.Qüestió4

Aquesta qüestió va destinada principalment a totes aquelles que en la primera qüestió hagin contestat amb una resposta afirmativa, en cas contrari no podríen opinar sobre el llibre.

Pel que fa la gràfica, veiem com el percentatge més alt és aquell en què no saben que contestar com a valoració del llibre tot i que el percentatge elevat que ve a continuació veiem com un gran nombre de persones li ha agradat bastant el llibre, o almenys li ha semblat interessant la temàtica i l’argument d’aquest.

5.Qüestió5

I per acabar, he elaborat una pregunta podríem dir ” per a tots els públics”, ja que tot i que no s’hagi fet una lectura del llibre és pot tenir cert coneixemnt sobre la mitologia mitjançant altres llibres, o documentals, etc. Aquesta qüestió ve donada gràcies a que els mites perviuen a l’actualitat tot i que un gran nombre de persones creguin que no com observem a la gràfica, tot i que un percentatge elevat també creu que si tenen relació. La resposta correcta en aquesta pregunta, és a dir, l’enigma d’aquesta pregunta la trobarem un apartat anomenat Pervivència.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *