Preincripció ESO

Matrícula de l’alumnat que farà 1r d’ESO el curs 2021-22
El període de matriculació de l’ESO és del 14 al 18 de juny per als alumnes de 1r d’ESO

Les famílies de l’alumnat que ha obtingut plaça per a cursar 1r d’ESO a l’Institut Cubelles per al curs 2021-22, han rebut un correu amb l’enllaç al formulari per a realitzar la matrícula. També, cal que envieu per correu electrònic a l’adreça

a8057230@xtec.cat

la documentació escanejada:
– Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
– DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne.
Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.
– targeta sanitària de l’alumne-a
– Còpia del carnet de vacunacions de l’alumne o l’alumna. Si no es té el carnet de vacunacions, s’ha d’aportar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’infant en el qual figurin les dosis de les vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si el vostre fill o filla no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal aportar un certificat mèdic oficial justificatiu

Per a qualsevol dubte, podeu trucar al 938955024 de 9 a 14:30 hores de dilluns a divendres.

Alumnes preinscrits al centre 07/06/2021

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 07/06/2021

Publicació de la llista d’espera del centre a 07/06/2021

llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada a 07/05/2021