Plurilingüisme

Grup Experimental pel Plurilingüisme (GEP)

Durant el curs 2015-2016, l’Institut Cubelles es va incorporar al Grup Experimental pel Plurilingüisme (GEP) en el que participen centres escolars de tot Catalunya i que té com a objectiu millorar la competència lingüística i plurilingüe de l’alumnat tot augmentant la presència de la llengua anglesa al centre a través de l’aprenentatge de certs continguts de matèries no lingüístiques en anglès.

La pertinença al GEP suposa:
– la formació de tres membres del claustre en l’enfocament AICLE.
– l’existència d’un grup impulsor format per professorat de diferents àrees on es coordina les actuacions del pla d’impuls a les llengües estrangeres.
– dóna al nostre centre una certa prioritat a l’hora de gaudir d’una persona auxiliar de conversa.

Aquest programa d’innovació educativa té una durada de tres cursos escolars (2016-2019).

El curs 2018-19, s’aplicarà l’AICLE en anglès a les matèries de biologia i geologia, educació física, física i química, geografia i història, matemàtiques i tecnologia, en diferents nivells de l’ESO.