Projecte lingüístic de centre

Projecte lingüístic de l’Institut Cubelles

Inicialment aprovat pel Claustre i el Consell Escolar el 30 de juny de 2017. Modificat pel que fa a la segona llengua estrangera al maig de 2018.