Perfil del contractant

Procediment d’adjudicació dels servei de cantina. Expedient 2/2019
DOCUMENT 1. Resolució d’inici i aprovació de l’expedient de contractació del servei de cantina-bar.
DOCUMENT 2. Contracte per a l’explotació del servei de cantina-bar de l’Institut Cubelles
DOCUMENT 3. Plec de prescripcions tècniques per a la contractació dels serveis de cantina-bar.
DOCUMENT 4. Resolució de l’adjudicació de l’expedient 2/2019

Procediment d’adjudicació del servei de neteja. Expedient 1/2019

Document 1: Resolució d’inici i aprovació de l’expedient 1/2019
Document 2: Quadre de característiques del contracte del servei de neteja de l’Institut Cubelles
Document 3: Prescripcions tècniques per a la contractació del servei de neteja de l’Institut Cubelles
DOCUMENT 4. Adjudicació del servei de neteja 1/2019 de l’Institut Cubelles

Procediment d’adjudicació dels servei de neteja. Expedient 1/2018

Document 1: Resolució d’inici i aprovació de l’expedient 1/2018

Document 2: Quadre de característiques del contracte del servei de neteja de l’Institut Cubelles
Document 3: Prescripcions tècniques per a la contractació del servei de neteja de l’Institut Cubelles

Documement 4: Resolució d’adjudicació de l’expedient de contractació del servei de neteja (1/2018)

Procediment d’adjudicació dels servei de neteja. Expedient 2/2017

calendari del procediment servei neteja 2_2017
Document 1: Resolució d’inici i aprovació de l’expedient 2/2017
Document 2: Quadre de característiques del contracte del servei de neteja de l’Institut Cubelles
Document 3: Prescripcions t’ecniques per a la contractació del servei de neteja de l’Institut Cubelles
Document 4: Resolució d’adjudicació del contracte del servei de neteja exp. 2/2017

Procediment d’adjudicació dels servei de cantina. Expedient 1/2017
DOCUMENT 1. Resolució d’inici i aprovació de l’expedient de contractació del servei de cantina-bar.
DOCUMENT 2. Contracte per a l’explotació del servei de cantina-bar de l’Institut Cubelles
DOCUMENT 3. Plec de prescripcions tècniques per a la contractació dels serveis de cantina-bar.
DOCUMENT4. Resolució d’adjudicació. Expedient 1/2017

Procediment d’adjudicació dels servei de cantina. Expedient 3/2015

Resolució inici i aprovació expedient 3-2015 de contractació del servei de cantina

Quadre de característiques del contracte, calendari i plec de clàusules adminsitratives. Expedient 3-2015

Prescripcions tècniques de la contractació. Expedient 3-2015

Resolució d’adjudicació. Expedient 3-2015

Procediment d’adjudicació dels servei de neteja. Expedient 2/2015

Per resolució de data 19 de gener de 2015, es va iniciar i aprovar l’expedient número 1/2015 per a l’adjudicació del servei de neteja de l’Institut Cubelles mitjançant procediment negociat ordinari.

Durant el període fixat per al lliurament de proposicions, només es van presentar dues proposicions i per un import superior al fixat en el quadre de característiques tècniques que regien la contractació.

En conseqüència, s’ha declara desert l’expedient número1/2015 per a l’adjudicació del servei de neteja i s’ha iniciat un nou expedient (número 2/2015) per a l’adjudicació del servei de neteja mitjançant un procediment negociat urgent.

Resolucio inici procediment. Expedient 2-2015

Prescripcions tècniques de la contractació. Expedient 2-2015

Quadre de característiques del contracte, calendari i plec de clàusules adminsitratives. Expedient 2-2015

Resolució d’adjudicació de l’expedient 2-2015

Procediment d’adjudicació dels servei de neteja. Expedient 1/2015

Resolució inici del procediment

Prescripcions tècniques de la contractació

Quadre de característiques del contracte, calendari i plac de clàusules adminsitratives

Resolució d’adjudicació de l’expedient 1-2015

Adjudicació del servei de cantina-bar (2013)

Documentació del concurs pel contracte de serveis de la cantina de l’institut

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *