La metodologia AICLE

La metodologia AICLE (aprenentatge integrat de contingut i llengua estrangera) consisteix en utilitzar la llengua estrangera, en el nostre cas, l’anglès, com a mitjà d’instrucció per ensenyar continguts d’una altra matèria.

L’aplicació d’aquesta metodologia, per tant, suposa un increment de les hores d’exposició de l’alumnat a la llengua estrangera i en genera més oportunitats d’aprenentatge. És una metodologia que situa l’alumne-a al centre del seu aprenentatge i que està enfocat a la resolució de tasques o processos. Les classes AICLE es caracteritzen per l’ús que es fa de la llengua amb un propòsit real i comporten, per tant, un aprenentatge molt més significatiu per als alumnes.