L’enfocament AICLE

L’enfocament AICLE (aprenentatge integrat de contingut i llengua estrangera) consisteix en utilitzar la llengua estrangera, en el nostre cas, l’anglès, com a mitjà d’instrucció per ensenyar continguts d’una altra matèria.

L’aplicació d’aquest enfocament, per tant, suposa un increment de les hores d’exposició de l’alumnat a la llengua estrangera i en genera més oportunitats d’aprenentatge. Les classes AICLE es caracteritzen per l’ús que es fa de la llengua amb un propòsit real i comporten, per tant, un aprenentatge molt més significatiu per als alumnes.

Al llarg de l’ESO, tot l’alumnat gaudeix d’unitats amb enfocament AICLE de les matèries de Visual i plàstica, educació física, geografia i història, biologia i geologia, física i química, tecnologia i economia.