Estratègia digital

L’Institut Cubelles ha tingut una forta vocació digital des dels seus inicis el curs 2005-06. Un dels objectius del nostre projecte educatiu és implicar els equips docents en l’ús de les TIC, enteses com una eina que ens permet avançar en la incorporació i en la consolidació de l’ús de metodologies d’aprenentatge competencial, així com  facilitar una educació inclusiva.

EDC L’INSTITUT CUBELLES

SERVEIS DIGITALS
Han estat diferents serveis digitals els que al llarg d’aquests anys ens han permès anar definint i concretant la implementació de les tecnologies al centre: blocs de l’xtec, cursos Moodle i GSuite per a educació han estat els que han centrat els nostres esforços durant tot aquest temps. Aquesta lloc web mateix, és un bloc de l’xtec creat l’any 2007 i des d’aleshores ha estat on s’ha anat recollint i mostrant els aspectes organitzatius i pedagògics més importants de la nostra activitat.

Google Marketplace Workspace for education
Des del curs 2009-10, l’Institut Cubelles compta amb el seu propi domini institutcubelles.cat Un curs més tard, aquest domini va incorporar els serveis de Google per a educació:
– tot l’alumnat, professorat i PAS del centre tenen un compte d’aquest domini des del moment que s’incorporen a l’institut.
– Google classroom és l’aplicació on es lliuren, s’avaluen i es comenten les activitats d’aprenentatge, sent una de les vies de comunicació més importants entre el professorat, l’alumnat i les famílies. Les famílies reben informes periòdics sobre l’evolució de l’activitat de l’alumnat en aquesta aplicació.
– La compartició de documents a través de les diferents aplicacions de GSuite (drive, docs, presentacions, fulls de càlcul, sites, entre d’altres) és una constant dins de l’organització del centre i està plenament integrada en les activitats d’aprenentatge.
– El professorat rep cada curs formació específica en l’ús d’aquestes eines i dels seus complements.

DISPOSITIUS

L’institut Cubelles disposa de dues aules d’informàtica equipada 50 computadores amb OSWindows.
Chomebooks
El curs 2019-20, es va iniciar la introducció dels dispositius chromebook de l’alumnat. En aquests moments, tot l’alumnat de l’Institut Cubelles, tant a l’ESO com al batxillerat, fa ús a les aules del seu dispositiu chromebook.

Més informació sobre l’ús dels chromebooks