Objectius

 1. Treballar la vista, com una de les parts del cos, mitjançant els efectes òptics.
 2. Observar la descomposició cromàtica d’alguns colors secundaris (verd, taronja, lila…), mitjançant una cromatografia.

Nivell a qui s’adreça
Cicle inicial
Material

 • cartolines DIN-A4 de color blanc
 • gomes de “pollastre”
 • màquina de fer forats
 • llapis de colors
 • tisores
 • goma d’esborrar
 • alcohol
 • gots de plàstic transparent
 • paper secant

Precaucions
No s’aprecien materials perillosos o processos complexos en les activitats que realitzarem amb els nens i nenes, no obstant, haurem de vigilar amb l’ús de les tisores per tal que no prenguin mal.
Com ho fem?
1r experiment:

Per realitzar aquest primer experiment, els alumnes pintaran les plantilles d’una peixera i d’un peix, situades en la mateixa cartolina, una a cada cara. Tot seguit, faran dos forats en els extrems de la cartolina i hi posaran dues gomes a cada costat. Per última, faran girar la cartolina per tal de cargolar les gomes i després les faran rodar per observar l’efecte òptic que es produeix.

2n experiment:

Per fer aquest experiment els alumnes hauran de dibuixar una línia, a 1cm de l’extrem del tros de paper secant que els donarem, amb un retolador de color. Un cop tinguin pintat el paper, l’introduirem dins d’un pot de plàstic amb alcohol, de manera que el paper es mulli però l’alcohol no arribi a la línia.
Finalment, observarem com l’alcohol absorbit pel paper secant, descompon cromàticament la línia de color que havíem fet al principi.

Què observem?

 • Funcionament de la retina en captar la llum i transformar-la en impuls nerviós.
 • Composició dels colors.

Els conceptes científics
La Funció de l’ull

L’ull és un òrgan sensorial que capta els estímuls lluminosos i els transforma en estímuls elèctrics que arriben al cervell, l’encarregat d’interpretar aquests estímuls i transformar-los en imatges.

Persistència d’imatges

El cervell reté cada imatge que veiem aproximadament 1/16 de segon. Si abans que desaparegui aquesta imatge ens n’arriba una altra, es sobreposa a l’anterior. Aquest és el fonament del cinema: cada fotograma surt a la pantalla amb menys d’aquest temps, per tant, en el nostre cervell, cada fotograma s’ajunta amb el següent i ens apareix una seqüència contínua.

La cromatografia

És un procediment per separar els components d’una substància. Quan veiem tinta blava, ens sembla que és una única substància, però no és així, és una barreja de vàries.
Es poden separar per la seva velocitat de desplaçament a través d’un paper porós. Si es posa una gota de tinta en un paper secant i es barreja amb aigua o alcohol, cada substància puja per capilaritats a través del paper, i al final queda una banda de colors.

Per saber-ne més…
Moreno, Ricardo i Cano, Luis. (2008). Experimentos para todas las edades (2a ed.). Madrid: Editorial Rialp.
Centre educatiu / entitat
Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona
Responsable
Raquel Heras
Alumnat
Mariona Carreras, Laia Comas, Raquel Rodríguez, Lidia Gutierrez, Jessica Palenzuela i Cristina Gómez