Objectius

 1. Conèixer les propietats dels imants
 2. Experimentar quins elements són imantats
 3. Conèixer que els imants tenen dos pols

Nivell a qui s’adreça
Activitat adreçada a cicle mitjà, però també podria ser adaptada a cicle inicial
Material

 • Imants
 • Caixes pels imants
 • Llimadura
 • Cubells
 • Sal
 • Aigua
 • Coure
 • Recipient de vidre/plàstic
 • Cotxes de ferro
 • Rampes
 • Serradures
 • Clips

Precaucions
Cal anar amb precaució a l’hora de manipular els encenalls de ferro per tal d’evitar possibles talls, punxades…
Mantenir una distància de seguretat respecte el cubell alhora de separar les llimadures de ferro dels altres materials per evitar que es pugui projectar qualsevol material als ulls.
Com ho fem?
Activitat dividida en tres subactivitats.

 • Activitat de presentació: En una caixa transparent hi posarem a dins un imant, llavors intentarem posar un altre imant a dins de la caixa, i segons la posició en que posem l’imant veurem que passa.
 • Activitat principal: es donaran cubells amb diferents materials (coure, aigua, sal,…) barrejats amb llimadures de ferro, amb la utilització de l’imant s’haurà de separar el ferro dels altres materials. Es deixarà que els alumnes separin els diferents materials per fer-ho més vivencial i més significatiu alhora.
 • Activitat final: es crearà un circuit de cotxes, on es disputaran curses. Es col•locaran els automòbils de joguina, per tal de veure que passa amb els cotxes de joguines i amb la funció repel•lent de l’imant.

Què observem?
Mitjançant aquesta pràctica els alumnes podran observar diferents qualitats i característiques de l’imant i la seva polaritat, és a dir, què aquests s’atrauen quan són de pols oposats o què es repelen quan tenen la mateixa polaritat. Per altra banda, observaran que els imants no atrauen tots els metalls.
En l’activitat de presentació observarem com es repel•len o s’atrauen els imants depenen de la posició dels pols.
En l’activitat principal podrem observar que la funció de la imantació només serveix amb el ferro, ja que és l’únic material que imanta dels que tindran en l’experiència.
En l’activitat final veurem que els cotxes de joguina es desplaçaran amb la funció repel•lent dels imants.
Els conceptes científics

 • Un imant és un troç de metall que gràcies al seu camp magnètic atrau altres metalls, però no tot els metalls, nomès alguns com el ferro o el níquel.
 • Atracció-repulsió, els imants tenen dos pols, el pol nord i el pol sud que es on es troba la màxima força d’atracció. Dos pols diferents s’atrauen, en canvi dos pols iguals es repulsen/repel•len.

Per saber-ne més…

Centre educatiu / entitat
FEP Universitat de Girona
Responsable
Climent Frigola
Alumnat
Krystel Gener, Anna Costa, Marta Llamas, Sandra Ordóñez, Laura Baguñá i Sara Guisado