Objectiusacidbase1-framed

  1. Introduir el concepte d’àcid i base
  2. Conèixer substàncies que canvien de color depenent de l’acidesa

Nivell a qui s’adreça

Cicles Inicial, Mitjà i Superior

Material

  • Col llombarda (indicador), el seu extracte després de bullir uns 20 minuts
  • Recipients de plàstic, gots
  • Cullera petita o semblant per remenar
  • Comptagotes
  • Diferents substàncies quotidianes amb diferent acidesa: llimona, amoníac, bicarbonat, vinagre, …

Precaucions

En principi només cal utilitzar material quotidians, els quals tenim a casa. Per tant s’haurien de tenir les mateixes precaucions que tenim a casa pel que fa a productes de neteja.

Com ho fem?

Un cop preparat l’indicador (extracte de col llombarda) es pot portar a terme l’activitat a la mateixa aula.

  • Agafem diferents recipients i afegim alguna de les substàncies que els hi volem mirar l’acidesa. La majoria d’elles es poden dil•luir en aigua.
  • Seguidament hi afegim l’indicador amb un comptagotes.
  • Si el resultat és verd ens està indicant que es tracta de una base, si en comptes és vermell tenim un àcid.

Què observem?

En aquesta experiència s’observa mpolt fàcilment un canvi de color de la substància, depenent de la seva acidesa.

Els conceptes científics

El concepte cientific que introduim és el àcid i base, el qual ja és mínimament conegut per l’alumnat. A partir de un senzill extracte de col podem analitzar ràpidament l’acidesa de diferents productes.

Centre educatiu / entitat

Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital – UdG

Responsable

Sílvia Simon Rabasseda