Objectius

  1. Comprovar l’existència de l’aire
  2. Conèixer la diversitat d’objectes i materials
  3. Estudiar com un corrent d’aire afecta diferents objectes en funció del material, la forma i el volum.

Nivell a qui s’adreça

Cicle inicial

Material

Globus, palletes, fil nylon (de pescar), pilotes de ping-pong (o de porexpan), boles de fusta o plàstic… compressor/ ventilador… tubs de pvc, cinta adhesiva

Precaucions

No farem servir materials perillosos

Com ho fem?

Sobre una taula farem un circuit que hauran de superar una sèrie de boles empeses per l’aire . Generarem el corrent d’aire amb un compressor. Ho provarem amb boles de diferents materials.

En una altra taula farem carreres de palletes impulsades per l’aire contingut a dins d’un globus.

Què observem?

Observarem la resistència a l’aire que ofereixen els diferents materials i les diferents formes dels objectes. Veurem  com aquestes variables afecten a la velocitat.

Introduirem el principi de la propulsió dels coets.

Els conceptes científics

L’aire és matèria i, com a tal, té unes propietats mesurables. Per exemple, interacciona amb altres objectes quan està en moviment i pot provocar que aquests també es desplacin.

Centre educatiu / entitat

UdG

Responsable

Climent Frigola

Alumnat

Raul Miranda,  Javier Monío, Helena Moreno, Christian Muñoz, Marta Rabat, Jordi Ramió i Anna Solé