Tutoria

CURS 2020- 2021

– NOFC 2020- 2021                                                   – Informació general

 Matèries i professorat                                        – Presentacions

– Portafolis digital                 25 N, dia contra la violència masclista

– Mi nombre propio                                                  La tarjeta personal

– Autorretros con knolling                       – Un resum de la meva vida