Tutoria

CURS 2020- 2021

– NOFC 2021- 2022                                             Informació general

 Matèries i professorat                                  – Presentacions

– Portafolis digital                     – 25 N, dia contra la violència masclista

– El meu nom propi                                      – La tarjeta personal

– Autorretratos con knolling

CURS 2022- 2023

  • Entrades i sortides del centre:

Entrada: 8.30h Porta principal

Sortida: 14.55h Porta principal

  • Pati:

11.30- 12.00h Heu de sortir per la porta del pavelló en direcció a L’ÀREA DE PAS. Podeu estar per l’àrea del camp obert, ja que es faran activitats per part del Dep. d’Educació Física.

  • L’horari:

  • L’equip docent:

  • Presentacions: