El meu pitjor malson!

Publicat dins de AULA OBERTA, Lectura | Etiquetat com a , , , , | Deixa un comentari

Los números cardinales y ordinales

Publicat dins de ESO, Lengua | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari

Los números ordinales

1.º – primero

2.º – segundo

3.º – tercero

4.º – cuarto

5.º – quinto

6.º – sexto

7.º – séptimo

8.º – octavo

9.º – noveno

10.º – décimo

11.º – decimoprimero / undécimo

12.º – decimosegundo / duodécimo

13.º – decimotercero

14.º – decimocuarto

15.º – decimoquinto

16.º – decimosexto

17.º – decimoséptimo

18.º – decimoctavo

19.º – decimonoveno

20.º – vigésimo

21.º – vigésimo primero

22.º – vigésimo segundo

23.º – vigésimo tercero

30.º – trigésimo

40.º – cuadragésimo

50.º – quincuagésimo

60.º – sexagésimo

70.º – septuagésimo

80.º – octogésimo

90.º – nonagésimo

100.º – centésimo

101.º – centésimo primero

200.º – ducentésimo

300.º – tricentésimo

400.° – cuadringentésimo

500.°- quingentésimo

600.°- sexcentésimo

700.°- septingentésimo

800.°- octingentésimo

900.º – noningentésimo

1000.º – milésimo

1000000.º – millonésimo

Publicat dins de ESO, Lengua | Etiquetat com a , , , | Deixa un comentari

Los números cardinales

Publicat dins de ESO, Lengua | Etiquetat com a , , , , | Deixa un comentari

Examen llengua catalana (1r ESO)

 • Dia: divendres, 20 de novembre
 • Temes: 1 y 2
 • Continguts:

TEMA 1

 • L’alfabet (pàg. 13…)
 • La síl·laba (pàg. 16…)
 • L’accent gràfic (pàg. 19)
 • Normes d’accentuació (pàg. 20…)
 • La dièresi (pàg. 22)
 • Literatura didàctica (pàg. 25…)

TEMA 2

 • Vocals (només exercicis del llibre, pàg. 36…)
 • L’apòstrof (pàg. 42…)
 • La contracció (pàg. 44)
 • L’entrevista  (pàg. 47)
Publicat dins de ESO | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari

Un knolling que me define


En el Aula Oberta estamos trabajado el texto descriptivo, a nivel escrito y oral. Uno de los pasos que han seguido para realizar sus autorretratos ha consistido en realizar un “knolling”, es decir, una descomposición gráfica y ordenada de un «todo». Finalmente, en parejas prepararán una presentación oral con el objetivo de conocer mejor los gustos de los compañeros del aula.

Publicat dins de AULA OBERTA, Lengua | Etiquetat com a , , , , , , | Deixa un comentari

Examen lengua castellana (1.º ESO)

 • Día: miércoles, 11 de noviembre
 • Temas: 1 y 2
 • Contenidos:

TEMA 1

 • El lenguaje (pág. 13…)
 • El diario personal (pág. 20…)
 • La sílaba (pág. 25…)
 • El hecho literario (pág. 28…)

TEMA 2

 • El sustantivo y el adjetivo 
 • El cuento (pág. 50…)
 • Palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas (pág. 56…)
 • Los géneros literarios (pág. 60…)
Publicat dins de ESO | Etiquetat com a , | 8 comentaris

El primer dia de pràctiques

Publicat dins de AULA OBERTA | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Els continents en imatges

L’alumnat de l’Aula Oberta, després d’estudiar els accidents geogràfics més importants del món,  ha realitzat uns vídeos que recullen les imatges dels paisatges més representatius dels diferents continents. Han utilitzat un programa d’edició de vídeos amb el que han après a posar música, transicions, text, etc.


Publicat dins de AULA OBERTA | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari

La nova Aula Oberta

Aquest curs 2020- 2021 l’Aula Oberta està formada per vuit alumnes que, si aprofiten el temps i els recursos que se’ls ofereixen, acabaran 4t d’ESO exitosament.

Mohamed, Alejandro, Roger, Olaya, Rosa, Fatima, Biel i Fernando són els nois i noies amb els que tinc el plaer de compartir espai i temps. Us desitjo un bon curs a tots i a totes!

Presentacions

Publicat dins de AULA OBERTA | Etiquetat com a , | Deixa un comentari