Escrivim!

El taller d’escriptura és un mitjà d’animació  a la lectura i a l’escriptura que té els següents objectius:

  • Crear  habilitats lingüístiques i hàbits lectors.
  • Reflexionar sobre el procés d’escriptura.
  • Fomentar la capacitat d’observació.
  • Valorar y compartir les idees i creacions literàries pròpies i alienes.