-Joves escriptors

A mesura que anem treballant les diferents tipologies de textuals, escriureu uns textos a partir d’unes instruccions. Pots consultar l’apartat Indicacions per saber quines redaccions has de fer i com.

En aquest espai pujaré les millors redaccions, les que obtinguin les notes més altes per la seva originalitat i correcció lingüística.

Tots podeu ser els millors! Escriviu!


Redaccions 1r ESO A, 2020- 2021