*Activitats

Activitats:

2016- 2017  idividuals   i  en grup

2017- 2018

2018- 2019

2019- 2020

CURS 2020- 2021

Tema 1. El Planeta Terra