*Activitats

Activitats:

2016- 2017  idividuals   i  en grup

2017- 2018                                 2018- 2019                         2019- 2020

2020- 2021

 Curs 2021- 2022

Tema 2

Enunciat “Paisatges de l’Àfrica”


Enunciat “Turisme per Àsia”

Enunciat “Europa física en imatges”

Tema 1