Alumn@s con PI

Què és un Pla Individualitzat (PI)?
El pla individualitzat és una  eina per a la planificació de mesures, actuacions i suports per donar resposta a situacions singulars i complexes de determinats alumnes, perquè puguin aprendre i participar en la vida del centre educatiu.

En este espacio encontrarás materiales de refuerzo de la materia de lengua castellana y literatura.