Pràctiques

Curs 2018- 2019

– Informació general                                                      – El primer dia…

 Primeres impressions                                                – Diplomes       

………………….

Curs 2019- 2020

        –   Informació general                                          – El primer dia…

Curs 2020- 2021

On fan les pràctiques?

Els carnets:

Als carnets que cada alumne haurà de dur a sobre s’especifiquen els dies i les hores de pràctiques: dimarts, dijous i divendres, de 9:30 a 11:30h.


Els quaderns:

Aquests quaderns recullen la següent informació: dades dels alumnes, horari de pràctiques, dades del lloc on fan les pràctiques i fulls de control de l’assistència.El primer dia: