Pràctiques

Curs 2018- 2019

– Informació general                                                      – El primer dia…

 Primeres impressions                                                – Diplomes       

………………….

Curs 2019- 2020

        –   Informació general                                          – El primer dia…

Curs 2020- 2021