Arxiu d'etiquetes: Arecàcies

Phoenix dactylifera

Nom científic: Phoenix dactylifera
Família: Arecaceae o Palmae
Nom comú: català (palmera), castellà (palmera), anglès (palm), francès (paume)
Nom de l’alumne: Youness Lachgar
Data i lloc: 3-12-12, al riu.
Hàbitat: S’estén per tota la Mediterrània occidental, des del sud de Portugal fins a l’illa de Malta i des del Marroc fins a Líbia, apareixent principalment en zones costaneres però també a uns 2.000 metres d’altura, al Gran Atles, al continent africà.
Creix generalment en situacions assolellades i exposades als vents. Normalment en zones amb llargs períodes de sequera i la pluviometria rarament supera els 500 mm. anuals, encara que també on es superen amb freqüència els 1500 mm.
Distribució de la planta: Són una família de plantes monocotiledònies, l’única família de l’ordre Arecales (sinònim Principals). Normalment se les coneix com palmeres o palmes. Aquesta important família és fàcil de reconèixer. Són plantes llenyoses (però no amb creixement secundari sinó amb creixement primari del tronc), tot i ser monocotiledònies moltes d’elles són arborescents, amb les grans fulles en corona al final de la tija, generalment pinnades (pinnatisectes) o copets (palmatisectes). Les seves flors tenen 3 sèpals i 3 pètals, i es disposen en inflorescències proveïdes d’una o diverses espates. El fruit és carnós: una baia o una drupa. Estan àmpliament distribuïdes en regions tropicals a temperades, però principalment en regions càlides.
La distribució original de la palmera datilera és desconeguda, però hom creu que era als oasis de l’Àfrica del nord. El seu conreu va començar a la part oriental d’Aràbia vers el 6000 A.C. i era un dels arbres conreats a l’antic Egipte.
Enllaç: http://ca.wikipedia.org/wiki/Palmera_datilera