RAUSCHENBERG [cat][cast]

rauschenberg.jpg

Ahir va morir als EUA, l’artista Robert Rauschenberg als 82 anys.

Ha viscut uns anys impressionants, no només per com ha canviat el món, sinò perqué va ser un dels protagonistes de l’aparició del POP-ART, que d’alguna manera s’enfrontava a l’ACTION PAINTING. Aquest nou estil proposava aprofitar tot allò que la societat industrial produïa per, amb un cert nivell de manipulació, convertir-ho en obra d’art, deixant que molta part de la feina la fessin les impremtes, les serigrafiadores i els processos fotogràfics i mecànics.

Era la rèplica als “pintors d’acció” que només volien representar la gestualitat espontània de les seves pinzellades, com intentant que la part més instintiva i primitiva del seu cervell s’encarregués de guiar la mà. Representava un viatge a l’interior de la ment sense voler entendre res. D’aqui ve la potència plástica de les seves obres abstractes. Els seus estudis estaven esquitxats de pintura per tot arreu.

Rauschenberg va escollir el collage com a procediment bàsic de les seves obres, amb una base de retalls de revistes, pósters i anuncis enganxats, finalment hi afegia pinzellades, textos i objectes.

Ayer murió en los EUA el artista Robert Rauschenberg a los 82 años.

Ha vivido unos años impresionantes, no sólo por los cambios que se han producido en el mundo, sinó porque fué uno de los protagonistas de la aparición del POP-ART, que surgió frente al ACTION PAINTING. Éste nuevo estilo proponía aprovechar todo aquello que la sociedad industrial producía para, con algunas manipulaciones, convertirlo en obra de arte, dejando que buena parte del trabajo lo hiiceran las imprentas, las serigrafiadoras y los procesos fotográficos y mecánicos.

Era la réplica a los “pintores de acción” que únicamente querian representar la gestualidad espontánea de sus pinceladas, como intentando que la parte más instintiva y primitiva de su cerebro se encargara de guiar la mano. Representaba un viaje al interior de la mente sin intentar comprender nada. De ahí la potencia plástica de sus obras abstractas. Sus talleres estaban salpicados de pintura por todas partes.

Rauschenberg escogió el collage como procedimiento de la mayoría de sus obras, sobre una base de retales de revistas, pósters y anuncios pegados, finalmente añadía pinceladas, textos y objetos.

PROPOSTA/PROPUESTA

marilyn.jpg

Treballar sobre els conceptes del POP-ART a l’aula és molt atractiu pels alumnes i, sobretot amb l’us de les TIC, els resultats són sempre de gran nivell.

L’exercici té com a objectiu crear dos composicions. La primera haurà de ser una sèrie de retrats amb base fotogràfica que es manipularan amb un programa d’edició gràfica (GIMP) per aconseguir imatges a l’estil de les famoses sèries d’Andy Warhol. És interessant fer els retrats amb la càmera digital en blanc i negre i vigilar que les imatges estiguin força contrastades. Un cop descarregades a l’ordinador i amb el GIMP obert, caldrà primerament retocar els nivells per eliminar les gammes de grisos. a partir d’aqui ja es pot experimentar colorejant les diferents taques en que el retrat ha quedat reduit. Jo recomano que cada alumne faci l’exercici sobre la foto de un altre.

La segona obra es treballa amb l’escàner i amb el GIMP. Es tracta de fer un collage a l’estil Rauschenberg retallant i enganxant sobre un document base. Val la pena que cada alumne tríi un tema per argumetar l’obra i han de tenir clar que no cal que totes les imatges hi tinguin una referència directa i objectiva. Han de fer servir metàfores visuals i detalls suggerents. Un cop impreses les obres, les poden acabar amb retoladors o llàpis de colors.

Per acabar, es poden publicar les composicions en el blog i fer una presentació pública en la que cada alumne explica com ho ha fet i perqué ha escollit les imatges del collage.

Trabajar sobre los conceptos del POP-ART en el aula es muy atractivo para los alumnos y, sobre todo con el uso de las TIC, los resultados son siempre de gran nivel.

El ejercicio tiene como objetivo crear dos composiciones. La primera tendrá que ser una serie de retratos con base fotográfica que se manipularán con un programa de edición gráfica (GIMP) para conseguir imágenes al estilo de las famosas series de Andy Warhol. Es interesante hacer los retratos con la cámara digital en blanco y negro y vigilar que las imágenes estén bastante contrastadas. Una vez descargadas al ordenador y con el GIMP abierto, hará falta primeramente retocar los niveles para eliminar las gamas de grises. A partir de aqui ya se puede experimentar coloreando las diferentes manchas en que el retrato ha quedado reducido. Yo recomiendo que cada alumno haga el ejercicio sobre la foto de otro.

La segunda obra se trabaja con el escáner y con el GIMP. Se trata de hacer un collage al estilo Rauschenberg recortando y pegando sobre un documento base. Vale la pena que cada alumno escoja un tema para argumetar la obra y tienen que tener claro que no hace falta que todas las imágenes tengan una referencia directa y objetiva. Tienen que usar metáforas visuales y detalles sugerentes. Una vez imprimidas las obras, las pueden acabar con rotuladores o lápices de colores.

Para acabar, se pueden publicar las composiciones en el blog y hacer una presentación pública en la que cada alumno explica cómo lo ha hecho y por qué ha escogido las imágenes del collage.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *