Com seduir amb la mirada

Amb la nostra mirada podem mostrar de forma afectiva que estem interessats en una persona. Simplement hem de mantenir la mirada fixa als seus ulls per més d’un segon; no molt més, ja que la nostra mirada podria resultar amenaçadora o agressiva.

Poden ocorrer les següents opcions:

  • Que aquella persona mantingui la mirada amb tu per més d’un. Aleshores hi ha moltes possibilitats de que la persona respongui als teus interesos.
  • Que després del contacte inicial, aquella persona retiri la mirada breument i llavors, et torni a mirar fixament un segon cop. Quan es dóna aquest fet es pot assumir amb certesa que aquella persona està interessada en tu.

 

  • El contacte dels ulls o trobada de mirades que vagi acompanyada d’un somriure, llavors pots aproximar-te a aquella persona amb confianza.

 

  • Aquella persona evita mantenir la mirada amb tu, o retira, la mirada després d’una fracció de segon i no torna a mirar-te de nou, amb el que deus interpretar que el teu interés no es correspost