L’amor

El terme amor és un concepte que totes les persones coneixem i, d’una forma o d’altra, sentim, aportem i també rebem. Cadascuna de les persones percebem l’amor de formes diferents. És per aquest motiu que resulta complicat trobar una definició d’acord a tothom.

La forma més comuna de definir l’amor és, essencialment, com a un sentiment molt intens de gran afecte que es produeix en una persona en relació amb un altre individu, objecte o ésser.

L’amor és la més complexa i important de totes les emocions humanes. Té molts misteris, ja què cap persona és igual a una altra i, com a conseqüència, cap relació pot ser igual a alguna altra relació. A més, adopta moltes formes: l’amor entre pares i fills o entre germans i germanes, el víncul entre dos o més amics que s’estimen; el benestar perdurable entre una parella que s’estima inclós quan el desig sexual ha minvat. Tots aquests exemples són manifestacions d’amor profund.