L’amor en l’adolescència

Els adolescents quan s’enamoren comencen a separar-se de la seva família i a individualitzar-se, cercant la seva pròpia identitat. Les relacions de parella són molt importants en les seves vides afectives i un suport fort per separar-se més dels pares, i així conèixer persones de l’altre sexe. Aquí és on els joves necessiten adonar-se que hi ha altres persones no tan incondicionals com la família, però a vegades igual d’importants que els seus propis pares.

L’enamorament entre els joves és quan troben una persona que els entengui, ser acceptat, reconegut, i sentir-se atractius i independents als pares.

Els adolescents tenen la necessitat de fer una cerca incesant, és a dir, que poden estar enamorats d’una persona i al dia següent d’una altra. En això influeix l’estil de vida dels amics, com les pressions del grup. També experimenten amb la sexualitat. Els canvis freqüents de parella poden expressar el temor a intimar massa amb una persona, o bé voler fer veure que poden canviar de parella quan ells vulguin i no quan ho decideixi l’altra.

El més freqüent després de l’enamorament és que la relació no progressi cap a a una situació d’amor, sinó que al desaparèixer aquest sentiment es mantingui una relació amistosa. Aquest procés és fa a mida que la persona madura.

Els adolescents solen sentir enamorament cap a persones accessibles a ells: companys de classe, veïns, amics d’amics.. També passa que s’enamoren de persones inaccessibles, j sigui per inseguretat o timidesa, encara que ho viuen intensament com un amor real. En ocasions l’enamorament es converteix en una obsessió que pot provocar un gran dolor i angoixa. En d’altres casos, es  dóna un primer enamorament correspòs que implica una certa estabilitat en una relació.

Els riscos

L’enamorament i festejos entre adolescents estan plens daltabaixos, aventures, emocions gratificadores, il·lusions i expectatives, però també de frustracions que s’experimenten i dolor. Ja que les parelles solen ser de poca durada. és freqüent que s’experimentin desil·lusions ja que les seves inestabilitats emocionals les fan més vulnerables davant dels canvis. Qui un dia pot ser “el principe azul” a l’altre pot ser considerat com la persona més odiada i molesta del món.

Quan acaben amb una parella, en aquest moment experimenten sentiments dolorosos que els desequilibra i causa molt dolor. Els sentiments que poden néixer quan e pateix una ruptura amorosa són: tristesa, soledat, ira i còlera, que porten a sentiments de venjança, dolors cap a un mateix o a l’altra persona, decidir de no enamorar-se mai més, etcètera.

Finalment, és necessari dir que aquest procés de coneixement amb l’altre sexe és tant important per als joves, que no tenir parella pot convertir-se en una catàstrofe. Quan això succeeix afecta a l’autoestima i és la causa de que es surti amb el primer que se’ls presenti, ja sigui per a tractar d’oblidar a l’altra persona i no sentir-se que estan sols.

Per a molts adolescents el fi de la passió significa també el fi de la relació. Degut a que l’enamorament és tan plaent, que senten una gran pèrdua quan es trenca, arribant a crear defenses contra les desil·lusions, rebuigs i fracassos en l’amor, col·locant-se una barrera emocional que té com a conseqüència relacions fugaces i de poc compromís; És el típic cas dels joves que passen d’una relació a una altra sense tenir en compte el sentiments de la parella.

En altres casos, és tan gran el patiment i la depressió per no sentir-se estimats que pensen en el suïcidi. De fet, la segona causa de suïcidis en aquesta etapa de la vida és per problemes de parella, sobre tot per abandonaments i embarassos no desitjats.
Per acabar, podríem afirmar que els adolescents s’enamoren amb facilitat. Al fer-ho varies vegades experimenten el desig en diverses formes i amb diferent trascèndencia en el temps, a la vegada que els dóna l’oportunitat de conèixer diverses experiències afectives. Tot això els proporciona un coneixement de sí mateixos i del comportament i actituds dels altres, el que els fa tenir una experiència per a futures relacions que puguin tenir.

 

D’altra banda, també influeix en gran part els missatges que escolten de les lletres de cançons. Això els fa tenir sovint una obsessió cap a l’amor i el haver de tenir una parella al seu costat.

Les lletres de les cançons són un bon reflex de la societat actual en la que vivim. Avui dia, hi ha moltes cançons que tenen com a tema central: l’amor, tant pel que fa al sexe com al sentiment d’aquest. Molts joves interpreten que l’amor és quan una persona roman amb ells malgrat que les coses vagin malament. Però aquestes relacions no són gens sanes, ja que la dependència de la parella genera hàbits negatius, sobretot per a la dóna que la perjudica bastant, pel fet que en les cançons apareix com la part més dèbil de la parella i que ha de sacrificar-se més per l’home. En molt casos se la mostra com un objecte sexual. Encara que els homes també surten perjudicats, sol ser en menor quantitat.

Les cançons de reggaeton són les que més ho mostren i ho expressen ‘una forma molt obsessiva, com si el jove o la jove no poguessin viure sense tenir parella.