Els tipus de petons

Segons la forma que es faci i la intensitat que tinguin, els petons es poden classificar en diferents tipus:

·Petó tradicional: és el clàssic petó en el qual els dos components de la parella toquen els seus llavis mútuament.

És un acte molt simple i és per això que en alguns països és usat com una salutació comuna entre amics sense connotació sexual.

Aquest tipus de petó sol ser molt tímid i, fins i tot, és molt usat entre persones que no tenen un major grau d’intimitat, però que comencen algun tipus de relació.

·Petó interessant: aquest tipus de petó es produeix quan la parella es besa i un dels dos individus acaricia el llavi de l’altre amb el seu llavi inferior.

Aquest apropament indica molt interès per part d’aquest primer individu i transmet el seu gust per la satisfacció carnal i la sensualitat del seu caràcter.

·Petó interessant: en aquest cas, una de les dues persones que componen la parella sentimental bordeja els llavis de l’altra persona amb la seva llengua alhora que manté els ulls tancats.

És un petó més passional que els anteriors, el qual indica l’evident desig d’anar més enllà dels petons i les carícies.

·Petó directe: és aquell que es produeix en el moment quan els llavis dels amants connecten. Aquest petó se sol generar entre persones que estan unides per un gran sentiment i que connecten les seves ànimes amb un petó suau i dolç.